Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En patient får hjälp på radiologiska kliniken.
Pressmeddelande 2024-02-01

Förstudie kring om- och nybyggnad på länssjukhuset

En utökning av den radiologiska verksamheten och uppförande av ett nytt hus vid Länssjukhuset i Kalmar. Det kan bli verklighet i framtiden. Regionstyrelsen beslutade på torsdagen att inleda en förstudie kring planerna.

Bakgrunden är att radiologens lokaler i etapper har byggts ut för att få plats med ytkrävande apparatur och nya diagnostikmetoder. Nu ser Region Kalmar län att det i framtiden är nödvändigt med en fortsatt utökning för att möta utvecklingen till mer komplicerade undersökningar med datortomografi, magnetkamera och ultraljud med interventionsundersökningar. Därför behöver radiologen byggas ut för att möta behovet och att uppföra ett nytt hus, kallat hus 37, ses som en förutsättning. Var ett nytt hus kan byggas är inte klart.

För att kunna genomföra en omfattande om- och tillbyggnad för radiologen krävs det att huvudentrén och övriga entréfunktioner flyttas till en ny byggnad.

Tidshorisonten är lång med minst tio år innan uppförande kan ske. Regiondirektören får nu i uppdrag av regionstyrelsen att genomföra en förstudie avseende lokaler för utökning av radiologisk verksamhet i hus 19 och uppförande av nytt hus 37. Enligt tidsplanen ska den vara klar våren 2025.

Utökat borgensåtagande till Kalmar Öland Airport AB

Sedan pandemin har Kalmar Öland Airport AB upplevt flera tuffa ekonomiska år.

Mellan 2020-2022 har de samlade resultaten uppgått till minus 21,9 miljoner kronor och investeringarna till runt 20 miljoner under samma period.

Budgeten för 2024 uppgår till minus 20 miljoner kronor, med en investeringsnivå på omkring 28,5 miljoner kronor. Nu vill bolaget genomföra en upplåning för gjorda och kommande års investeringar och behöver en utökad borgensram från ägarna. Region Kalmar län äger 50 procent av aktierna i Kalmar Öland Airport. Regionen går nu i borgen för ytterligare 32,3 miljoner kronor till totalt 48,6 miljoner. Beslutet om en utökat borgensram innebär ingen utökad kostnad för Region Kalmar län.

Motioner

  • Screening av aorta för 65-åriga män ska bli avgiftsfri. Det står klart sedan regionstyrelsen sagt ja till ett medborgarförslag. Screeningundersökning av aorta erbjuds idag till samtliga 65-åriga män i länet och i stort sett samtliga genomför också undersökningen. Alla andra screeningundersökningar inom hälso- och sjukvården som rekommenderas av Socialstyrelsen är idag avgiftsfria. Det konstateras att det saknas medicinska skäl att göra skillnad på undersökningarna. Nu ska förslaget arbetas in i nästa års regionplan för införande 2025.
  • I ett medborgarförslag önskas att patienter genom e-tjänster på 1177.se ska kunna se om man har uppnått högkostnadsskyddet och även vilket datum man gjorde detta. Region Kalmar län håller med om att det är rimligt att en privatperson ska kunna se den efterfrågade informationen på 1177.se. Man konstaterar också att det behövs ett nationellt övergripande system som hämtar information från samtliga regioner. En sådan lösning finns inte än. Däremot finns ett pågående projekt där kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag, Inera, arbetar för en sådan lösning och väntas vara på plats under 2024. Region Kalmar län har påbörjat utvecklingsarbete för att möjliggöra anslutning när tjänsten tas i drift.

Så har tillgänglighetssiffrorna förändrats i regionen

Tillgängligheten håller fortsatt en bra nivå i Region Kalmar län. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

78 procent av patienterna i Kalmar län hade i december en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 62 procent för hela landet. Motsvarande siffra för första besök i regionen var 73 procent i jämförelse med 69 procent för hela landet.

Primärvården hade en tillgänglighet strax under genomsnittet för landet. 86 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 87 procent.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden i december 31 minuter, vilket är nio minuter längre än i november, men fyra minuter kortare än vid samma tidpunkt ifjol. 5 procent svarades inom målet nio minuter.

På akuten på Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus var 80 procent av patienterna i december klara inom fyra timmar. Vid Länssjukhuset i Kalmar var siffran 68 procent. Motsvarande siffra i hela landet var 53 procent.

Det är fortfarande många av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin som får tid för första besök inom 30 dagar. I december var siffran 85 procent. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 45 procent.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 87 procent tid till första besök inom 90 dagar i december.

Uppdaterad 2 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet