Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En hand som håller ett kretskort.

Näringsliv och innovation

Region Kalmar län samordnar aktiviteter som stärker länets innovationsklimat och fångar upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag.

Vi arbetar bland annat inom följande områden.

Besöksnäring

Kalmar län består av östra Småland och Öland och är en av landets största besöksregioner, särskilt under sommaren. Tillsammans med kommuner, destinationer och aktörer arbetar vi med att utveckla besöksnäringen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

E-hälsa

Kalmar län har vuxit fram till ett centrum för utveckling inom e-hälsa och kallas ibland för e-hälsolänet. Vi driver eHealth Arena, som samlar näringsliv, vård och omsorg, akademi, affärsutveckling och allmänhet, för att i samverkan bidra till att e-hälsotjänster används mer inom hälsa, vård och omsorg och till att näringslivet utvecklas.

Regional inkubator

På uppdrag av Region Kalmar län driver Kalmar Science Park en regional inkubator, som erbjuder tjänster inom affärsutveckling till nystartade och unga företag i alla länets kommuner.

Cirkulär ekonomi

Vi samverkar med Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Energikontor sydost och Sustainable Småland, för att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Livsmedel

Livsmedelsrelaterade näringar är mycket betydelsefulla för Kalmar län och vi samordnar arbetet kring länets gemensamma livsmedelsstrategi.

Smart specialisering

Vi arbetar med smart specialisering, för att främja tillväxt och stärkt konkurrens- och innovationskraft inom de områden där vårt län har störst potential. Det handlar om att bidra till bättre innovationsförutsättningar och utvecklingsinsatser inom fem styrkeområden: Trä och skog, livsmedel, besöksnäring, industriell utveckling och digital tjänsteutveckling. För att stärka arbetet med smart specialisering i sydöstra Sverige, samarbetar vi med Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Gotland i projektet S3-plattform i Sydost.

Etablering och investering

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi med att utveckla kunskap, kompetens och attraktionskraft för ett sammanhållande etablerings- och investeringsfrämjande arbete.

Skog och trä

Vi är en del av samarbetet Smålands skogs- och trästrategier, som jobbar för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden.