Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på sedlar.
Pressmeddelande 2023-12-12

Prognos visar större minus för Region Kalmar län

Region Kalmar län väntas göra ett större minus för 2023 än vad som tidigare förutspåtts. Det visar prognosen som presenterades för regionstyrelsen på tisdagen.

Den senaste resultatprognosen visar att regionen går 396 miljoner kronor back. Det betyder en avvikelse från budgeten med 243 miljoner kronor och jämfört med föregående prognos är det 62 miljoner ytterligare minus. Resultatminskningen beror bland annat på minskning av intäkter från skatter och utjämning, samt intäkter från placerade pensionsmedel.  

Så har tillgänglighetssiffrorna förändrats i regionen

Tillgängligheten håller fortsatt en bra nivå i Region Kalmar län och ökar från förra månaden. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

75 procent av patienterna i Kalmar län hade i oktober en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 61 procent för hela landet. När det gäller motsvarande siffra för första besök var det 74 procent i jämförelse med 69 procent för hela landet. I september var regionens siffra just 69 procent. När det gäller medicinsk bedömning inom tre dagar ligger Region Kalmar län i partiet med genomsnittet för landet på 86 procent.

Primärvården hade i oktober en tillgänglighet strax under genomsnittet för landet. 86 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i oktober fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 87 procent.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden i november 22 minuter, vilket är en minut kortare än vid samma tidpunkt ifjol. 13 procent svarades inom målet nio minuter.

På akuten på Västerviks sjukhus var 86 procent av patienterna i oktober klara inom fyra timmar. Vid Oskarshamns sjukhus 84 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar 64 procent.

Det är fortfarande många av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin som får tid för första besök inom 30 dagar. I oktober var den siffran 94 procent. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 51 procent. Drygt 30 procent inom regionen får sedan tid till fördjupad utredning inom 30 dagar, även det över rikssnittet.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 92 procent tid till första besök inom 90 dagar i oktober och 90 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Uppdaterad 12 december 2023 Lämna synpunkter på innehållet