Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Människor vid båt vid klippa.
Nyhet 2023-04-25

Vad tycker invånarna om turismen i Kalmar län?

Sommartid är Kalmar län, näst efter de tre storstadsregionerna, landets största besöksregion. Nu undersöks vad invånarna tycker om turismen i länet.

Förra året antogs en regional besöksnäringsstrategi med visionen att bli en året-runt-destination år 2030. I strategin är ett av tre mål att öka engagemanget i besöksnäringen hos befolkningen. Därför har Region Kalmar län i denna vecka gått ut med en undersökning för att få en bättre bild av hur invånarna ser på turism i sin kommun och i Kalmar län.

- Invånarna i Kalmar län är sedan länge vana vid att möta besökare. Deras värdskap och ambassadörskap är en av våra största tillgångar. Det är också värdefullt att öka förståelsen för besökarens betydelse för platsens attraktivitet och verka för att bofasta ser och engagerar sig i besöksnäringen, säger Karin Ekebjär, samordnare för besöksnäringen i Kalmar län.

Undersökningen görs för första gången i år och kommer att återkomma vart tredje år. Den skickas ut till ett strategiskt urval av personer i länet.

- Utifrån svaren i enkäten ska vi förbättra länets utvecklingsstrategier med koppling till besöksnäring, så vi hoppas att många vill vara med och påverka. Målet är att göra vårt län mer attraktivt för såväl invånare som besökare, säger Karin Ekebjär.

Uppdaterad 26 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet