Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ett barn får en present av vårdpersonal efter en undersökning.
Pressmeddelande 2023-02-28

Fortsatt högt förtroende för vården i regionen

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län är bland det högsta i landet. Det visar hälso- och sjukvårdsbarometern för 2022.

Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 regioner på ett flertal av frågorna. Allra bäst hamnar regionen när det gäller om invånarna anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver,  om väntetiderna för besök och behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga, samt om man har förtroendet för hälsocentralerna i länet. Där placerar sig Region Kalmar län främst i landet.

När det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet och förtroendet för sjukhusen hamnar man på en andra plats i landet.

De starka siffrorna är ingen överraskning, under en lång följd av år har länsborna visat ett stort förtroende för sjukvården i länet.

Däremot har förtroendet för 1177 Vårdguiden på telefon, 1177.se och e-tjänsterna på 1177.se sjunkit några procentenheter vardera i jämförelse med 2021. Då dessa frågor inte ställts i samtliga regioner går det inte att göra någon jämförelse.

När det gäller att använda e-tjänsterna för att boka besök, läsa sin journal eller förnya läkemedelsrecept är drygt tre av fyra positiva till det, något lägre än föregående år vilket också innebär att regionen tappat i förhållande till övriga landet. Både när det gäller användningen av e-tjänsterna och intresset för att använda digital teknik för exempelvis vårdmöten finns det en markant skillnad mellan åldersgrupperna. De allra äldsta, de över 80 är minst positiva medan de yngre är betydligt mer positiva.

- Invånarnas förtroende för vården i vårt län har varit mycket högt under en följd av år. Det är ett förtroende vi ska fortsätta förvalta på bästa möjliga sätt. När det gäller de digitala tjänsterna måste vi långsiktigt arbeta med att de ska vara så enkla och användarvänliga som möjligt för att få fler att använda och uppskatta dem, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

80 procent av länsborna uppger att de har förtroende för hur hälso- och sjukvården i regionen hanterar coronapandemin. Det är den sjätte högsta siffran bland landets regioner, två procentenheter lägre  än föregående år.

- Resultateten i hälso- och sjukvårdsbarometern är ett bevis på det fantastiska arbete som våra medarbetare har gjort under en svår period och fortfarande gör, säger Ingeborg Eriksson

Fakta/Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1 000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under två perioder, dels under våren, dels under hösten.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 28 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet