Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild från första spadtaget vid Oskarshamns sjukhus.
Nyhet 2024-02-01

Stor satsning vid Oskarshamns sjukhus när bygge drar igång

Om- och tillbyggnaden är igång. För att möta radiologins ökade behov gör Region Kalmar län nu en satsning på Oskarshamns sjukhus. Samtidigt ska kafeteria och restaurang samordnas i anslutning till entrén.

Spaden är satt i marken. Bygget har startat. Under första halvåret 2026 ska projektet vara helt färdigställt. Bakgrunden är radiologins stora utmaning att klara tillgängligheten och huvudsyftet med om- och tillbyggnaden av hus 01 vid Oskarshamns sjukhus är att snabbt kunna tillgodose vårdens behov genom en utökning från en till två magnetkameror. Christer Svensson, sjukhuschef på Oskarshamns sjukhus, trycker på att det här är angeläget för hela regionen.

– Det är ett litet spadtag för Oskarshamns sjukhus men viktigt för hela Region Kalmar län. När vi förstärker på ett ställe i regionen blir det bättre för hela vårdlandskapet, säger han.

Planen är att skapa moderna lokaler som stödjer radiologiska klinikens mål att erbjuda patienterna rätt undersökning av högsta kvalitet med kortaste väntetid.

– Det är ett otroligt komplext projekt med väldigt många inblandade aktörer. Projektet innebär också många etapper i nära anslutning till pågående verksamhet vilket kräver tydlig och kommunicerad tidplan och god framförhållning. Om- och tillbyggnaden skapar bättre vård för Region Kalmar län och möjliggör dessutom ännu bättre förutsättningar för att kunna leverera Sveriges bästa sjukhusmat, säger Maria Liljenberg, byggchef på Regionfastigheter.

Maria Liljenberg, byggchef på Region Kalmar län..

Maria Liljenberg, byggchef på Regionfastigheter

Foto: Elin Wohlin

En samordnad kafeteria och restaurang ianslutning till entrén ska också byggas.

– Vi är oerhört glada över denna möjlighet med nya lokaler där vi kan erbjuda våra besökare en ökad tillgänglighet samt bidra till fler möten och där vi fortsatt kommer leverera Sveriges bästa sjukhusmat, säger Douglas Liljehammar, 1:a linjens chef kost och lokalvård Oskarshamn.

Med bygget följer också följande följdprojekt:

  • Nya lokaler för aorta och mammografiscreening samt medicinteknisk avdelning.
  • Anpassningar för logoped- och gynmottagning på Specialistenheten.

Under byggets gång kommer verksamheter etappvis kunna flytta in.

Uppdaterad 1 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet