Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tre personer i Byteaterns kulturcrew.
Pressmeddelande 2023-02-15

97,5 miljoner till kulturen i länet

22 kulturorganisationer får vara med och dela på 97,5 miljoner kronor ur Region Kalmar läns kulturbudget för 2023.

Regionala utvecklingsnämndens beslut på onsdagen handlar om en fördelning av dels 58,5 miljoner i regionala medel och dels nästan 39 miljoner i statliga medel från Statens kulturråd.

Det statliga anslaget har räknats upp med 1,14 procent och förstärker också anslaget till Kalmar län med 800 000 kronor, varav 300 000 går till den interregionala samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige, Svenskt Rockarkiv får 400 000 kronor och Litteraturnod Vimmerby 100 000 för att utveckla och göra verksamheten tillgänglig i hela länet, främst mot barn och unga. För Svenskt Rockarkiv är det första gången man får del av statliga kulturmedel, detta efter att man ingått en överenskommelse enligt kultursamverkansmodellen.

Det regionala anslaget räknas upp med 2,5 procent. Utöver det fördelas 500 000 kronor till Riksteatern i Kalmar län och 50 000 till Kalmar läns hembygdsförbund i utökat verksamhetsbidrag.

De institutioner och verksamheter som får mest i anslag ur kulturbudgeten är:

  • Byteatern Kalmar länsteater 20,1 miljoner,
  • Kalmar läns museum 19,7 miljoner,
  • Kalmar läns musikstiftelse 19,6 miljoner,
  • Kalmar konstmuseum 9,5 miljoner,
  • Regional biblioteksutveckling 6,2 miljoner

21 av 25 bredbandsprojekt igång

21 av 25 bredbandsprojekt med regional finansiering är nu igång i länet. Det framgick av den redovisning som politikerna i regionala utvecklingsnämnden fick på onsdagen.

Byggstart kommer vara under våren 2023 och senast 2025 kommer ytterligare 1 578 byggnader att ha tillgång till bredband genom dessa projekt. Investeringar i bredbandsutbyggnaden omfattar drygt 200 miljoner kronor varav Region Kalmar län står för 40 miljoner.

Regionen har även fått beslut om 32,7 miljoner kronor i stöd till länet inom det nationella bredbandsstödet 2022 för ytterligare 951 byggnader i nio av länets kommuner som ska få bredband senast 2026.

Inför 2023 års nationella bredbandsstöd kommer Kalmar län att ha omkring 8 000 stödberättigade byggnader, varav cirka 1 900 är byggnader med hushåll och arbetsställen. Övriga stödberättigade byggnader är fritidshus. Stödberättigade är de byggnader vilka i dag finns i områden utanför tätorter som saknar bredbandsnät.

Motion om elstrategi

En motion från Sverigedemokraterna om åtgärder för att skapa en ny elstrategi i länet behandlades vid nämndens sammanträde. Motionen som har nio olika förslag på energiområdet - bland annat kring kärnkraftsutbyggnad och ett nej till ytterligare vindkraft - ansågs besvarad med en redovisning av de åtgärder som pågår och där regionen bevakar och följer det som sker utifrån länets intresse. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas i sin helhet. M och KD ville bifalla fem av de olika förslagen i motionen.

Uppdaterad 10 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet