Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en himmel och en logotype för earth hour.
Nyhet 2024-03-22

Tillsammans är vi världens chans – Earth hour den 23 mars

Region Kalmar län arbetar för att minska utsläppen av koldioxid i såväl länet som inom egna verksamheter. I samband med Earth Hour den 23 mars är det viktigt att berätta om de insatser som görs i klimatfrågan.

Att släcka ljuset en timme gör kanske inte så stor inverkan på miljön, men det manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom regionen.

Region Kalmar län är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela länet och ska verka för minskade utsläpp av klimatgaser, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är ramen för utvecklingsarbetet.

– Arbetet med att minska utsläppen av koldioxid fortsätter i linje med antagen klimatstrategi.
Vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 80 procent till 2030 och nå nollutsläpp till 2040. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 63 procent sedan 2012, så en del är gjort, men vi kan och måste göra mer, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef.

Många aktiviteter är genomförda i egen verksamhet. Vi använder sedan flera år tillbaka förnyelsebar el och värme i egenägda fastigheter. Busstrafiken och särskilda persontransporter är numera helt fossilfria och våra verksamhets- och poolbilar blev helt fossilbränslefria vid årsskiftet 2022. Vi har installerat 82 laddplatser för elbilar i vår verksamhet, och fler är på gång under närmaste åren.
Vi köper grönt flygbränsle för att reducera koldioxidutsläpp för våra flygresor och vi har investerat i lustgasdestruktor vid länssjukhuset. Utöver det arbetar vi på bred front i stort och smått; från att gå över mer till flergångsinstrument i vården och välja kärl i återvunnen plast för vårdens specialavfall till återbruk av möbler och textilier.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning såväl globalt som regionalt. Klimatet är avgörande för vår hälsa och välbefinnande, för vatten- och livsmedelsförsörjning men även för vår regionala utveckling i länet som vi är så beroende av, exempelvis rekreation och turism, säger Johanna Schelin.

Om Eart Hour

Earth Hour, som drivs av Världsnaturfonden WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön på olika sätt, bland annat genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 23 mars mellan klockan 20.30–21.30. Hur är du hållbar i det agerande? Vilka nya hållbara vanor kan du införa i ditt liv eller inspirera andra att göra? Se flera tips här och bestäm något tillsammans med familj och vänner. Så kan du delta i Earth Hour - Världsnaturfonden WWF

Tillsammans är vi världens chans – är uppmaningen från WWF under årets kampanj.

Uppdaterad 25 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet