Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En pojke tittar på sin mobil.
Pressmeddelande 2024-04-10

Regionen når nationella målet för bredbandstäckning

Enligt det nationella målet ska 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 1 gigabit per sekund. Den siffran når nu Region Kalmar län. Det visar bredbandsstatistiken för 2023 som presenterades för regionala utvecklingsnämnden under onsdagen.

Region Kalmar län tar ett rejält ett kliv framåt när den nya bredbandsstatistiken redovisas. Andelen hushåll som har tillgång till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet som medger hastigheter om 1 Gbit/s har i Kalmar län ökat från 94,78 procent 2022 till 98,25 procent ifjol. Därmed nås det nationella målet på 98 procent.

Den positiva utvecklingen sker främst utanför tätort och småort där länet nu ligger på nästan 90 procent med hushåll som har tillgång till fiber i absolut närhet. På två år är det en ökning med 23 procentenheter. Särskilt stark är utveckling i Torsås, Högsby och Oskarshamn.

Den stora utmaningen är fortfarande att lyckas få hushåll och arbetsplatser att ansluta sig när de har möjligheten. 2023 är det främst utanför tätort och småort som skillnaden ökar och där var fjärde som har möjlighet att ansluta sig inte gjort det.

När det gäller mobiltäckning utomhus i bebyggelse och runt byggnader utanför tätort och småort har regionen över 98 procents täckning. En siffra som har varit konstant i flera år. Däremot finns en del kvar att göra när det gäller mobiltäckning längs vägar och järnvägar då det enligt rapporten saknas god mobiluppkoppling längs mer än en tredjedel av sträckorna längs E22 och länets riksvägar samt järnväg.

14 miljoner satsas på fyra projekt

Regionala utvecklingsnämnden bifaller fyra projektansökningar på totalt 14 miljoner kronor i regionala utvecklingsmedel, så kallade 1:1-medel. Det innebär att regionen medfinansierar med maximalt 50 procent av projektets totala budget. Övrig finansiering söks bland annat genom EU:s regionala fond.

  • Smarta Elsystem i Kalmar och Kronoberg tilldelas drygt 4,8 miljoner kronor. Projektets syftar till att främja ökad elanvändning för att fasa ut fossila bränslen genom sektorsövergripande planering, med fokus på resurseffektivitet, ökad konkurrenskraft och beredskap. Samverkansparter är Region Kalmar län och Region Kronobergs län, Energikontor Syd, plus länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län.
  • Smart upphandling och uppföljning för mindre klimatavtryck beviljas 3,5 miljoner kronor. Projektets övergripande mål är att länets kommuners offentliga upphandlingar aktivt bidrar i omställning till fossilfri, resurseffektiv och cirkulär produktion av varor och tjänster. Arbetet leds av kommunerna i Västervik och Kalmar.
  • Knappt 3,2 miljoner kronor går till Smart Elektrifiering – Produkter och System (SEPS). Bakom ansökan står Linnéuniversitet i samverkan med IUC Kalmar län och Campus Ljungby. Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning och innovation inom kraftelektroniksektorn i Kronobergs och Kalmar län.
  • Projektet GODARE tilldelas nästan 2,5 miljon kronor. Projektet syftar bland annat till att öka hållbarheten i livsmedelskedjan genom en satsning på innovation och utveckling av livsmedel baserade på växtbaserade/alternativa proteiner. Bakom projektet står Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Kalmar län.

Motioner

Carl Dahlin (M) hade lämnat in två motioner. I ena fallet yrkade han på att länsmuseet ska få i uppdrag att se över möjligheten att etablera filialer i Kalmar län. I svaret konstateras att länsmuseet med nuvarande resurser bör kunna samverka inom sitt uppdrag. Det pekas också på att det ekonomiska läget omöjliggör etablering av filialer.

I den andra motionen vill Dahlin se en jämnare fördelning av kulturmedel så att mer kommer Öland till gagn. I svaret slås det fast att nuvarande fördelningen tar hänsyn till olika faktorer och strävar efter att skapa en likvärdig och hållbar kulturfinansiering som gynnar hela Kalmar län.

Uppdaterad 10 april 2024 Lämna synpunkter på innehållet