Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på en ambulans och två medarbetare.
Pressmeddelande 2023-12-08

Region Kalmar län ansöker om dispens

Region Kalmar län ansöker om dispens från reglerna för dygnsvila för ambulansstationerna i Ålem och Löttorp. Det beslutades vid ett extra regionstyrelsesammanträde på fredagskvällen.

Sedan den 1 oktober ska alla medarbetare i kommuner och regioner ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Det betyder att varje arbetspass ska följas av dygnsvila.

Nya scheman enligt de nya reglerna har införts men när det gäller ambulansverksamheten har regionen inte lyckats bemanna med befintlig personal. Detta märks främst på de två platser som nu omfattas av dispensansökan där ambulanser har fått ställas av mer frekvent vilket minskar ambulanstäckningen. Stationerna påverkas extra utifrån sina geografiska lägen och bemanning sker med hjälp av andra stationer i regionen.

När alla möjligheter att bemanna inom ramarna för de nya bestämmelserna är uttömda finns en möjlighet att ansöka om dispens och det gör nu Region Kalmar län för ambulanssjukvårdens stationer i Ålem och Löttorp.

– Med en dispens kan vi arbeta på det traditionella sättet i väntan på en annan lösning eller att vi hinner rekrytera personal. Vi vill kunna öka ambulanstillgängligheten så snabbt som möjligt, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Kalmar län.

Ansökan om dispens gäller med start snarast möjligt men som längst till och med 30 september 2024.

– Regionens ambition är att på sikt ha schemaläggning som uppfyller de nya kraven utan att behöva nyttja dispens, säger Johan Rosenqvist.

Förhandlingsprocessen kring Ålem och Löttorp har pågått under en längre period. I ett senare skede kom även Virserum in i bilden, men för att komma vidare med dispensprocessen var det inte möjligt att få med Virserum i den här ansökan.

– Mitt uppdrag är att med de resurser vi har försäkra oss om att vi har en så god ambulansberedskap som möjligt, men den kommer att förändras över tid och plats. Vi ska arbeta som vi alltid har gjort men vi behöver göra det ännu mer skickligt för att uppnå full kapacitet.

Uppdaterad 8 december 2023 Lämna synpunkter på innehållet