Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på de nya Krösatågen.
Pressmeddelande 2023-11-09

Nya Krösatåg är beställda

Nya Krösatåg är beställda och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram är i gång. Det var två punkter som det informerades om vid torsdagens kollektivtrafiknämnd.

Åtta bimodala och fyra elektriska tåg är beställda till Kalmar län. De nya Krösatågen beräknas att levereras till länet med start år 2026. Med bimodala tåg menas att de kan drivas både elektriskt och med förbränningsmotorer. De elektriska tågen ska få 190 sittplatser och de bimodala 140. Topphastigheten blir 200 kilometer i timmen för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 kilometer i timmen i förbränningsmotordrift.

Trafikupphandling

Förberedelsearbetet inför kommande trafikupphandling av serviceresor pågår, i upphandlingen ingår färdtjänst, anpassad skolskjuts, sjukresor i servicefordon och Närtrafik. Annonsering av det nya avtalet är tänkt att ske i början på nästa år. Dagens avtal sträcker sig till december 2025 och det nya avtalet är tänkt att påbörjas 1 januari 2026.

Ekonomisk prognos

Utifrån den senaste ekonomiska prognosen från september månad beräknas Kalmar länstrafik göra ett underskott på cirka 71 miljoner kronor för år 2023, i prognosen är skatten på biogas medräknad vilket är runt 16 miljoner kronor.

Trafikförsörjningsprogram

Arbete pågår med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. Programmet styr hur kollektivtrafiken i länet ska utformas på lång sikt. Det nya programmet sträcker sig mellan åren 2025-2033. Beslut om nytt program väntas ske under nästa år.

Nämndinitiativ om att boka resor i realtid

Kristdemokraterna och Moderaterna har föreslagit att Kalmar länstrafik ska starta upp ett projekt för landsbygdslinjer på platser i länet som idag saknar linjelagd kollektivtrafik. Idén är hämtad från Värmland och tanken är att resorna ska kunna bokas i realtid via en digital tjänst.

Nämnden meddelar att Närtrafiken inom länet liknar den trafik som finns i Värmland. Vad som saknas i Kalmar län är möjligheten att boka resor digitalt. Kalmar länstrafik har i uppdrag att se över möjligheten att införa digital bokning för Närtrafik i Kalmar län.

M och KD yrkade på att trafikdirektören skulle få ytterligare uppdrag att undersöka trafikmodellen samt ta del av utvärderingar från Värmlandstrafiken. Ett yrkande som avslogs.

Mer information

Mattias Ask, trafikdirektör.

Kontakt sker genom kommunikatör Linus Öjebrink Åsberg 010-212 10 76.

Uppdaterad 12 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet