Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Region Kalmars röda logotyp.
Pressmeddelande 2024-04-25

Så påverkas Region Kalmar län av Vårdförbundets blockad

Klockan 16.00 på torsdagen aktiverades Vårdförbundets konfliktåtgärder. Något som i förlängningen kan få stora konsekvenser för Region Kalmar län.

Den 11 april tog SKR, Sveriges kommuner och regioner, emot ett varsel från Vårdförbundet om konfliktåtgärder. Anledningen är att kollektivavtalet för att reglera löner och anställningsvillkor har löpt ut och parterna har inte kommit överens om ett nytt avtal.

För Region Kalmar län innebär det en blockad mot övertids- och mertidsarbete samt blockad mot nyanställningar för varslade yrkesgrupper.

Sedan Vårdförbundets varsel kom har Region Kalmar län arbetat med förberedelser och åtgärder för att stå redo i händelse av blockad.

– Blockaden kan få stora konsekvenser för regionens hälso- och sjukvård men Region Kalmar läns målsättning är att det ska drabba invånarna i så liten utsträckning som möjligt, säger Ingeborg Eriksson, regiondirektör i Region Kalmar län.

I dagsläget ska alla patienter även i fortsättningen komma till sina planerade vårdbesök eller operationer. Om ett besök måste flyttas fram kommer regionen att kontakta patienter via telefon och ringer då från det nya telefonnumret som börjar på 010-35.

– Vi behöver anpassa verksamheten så att vi minimerar risken för att behov av övertid ska uppstå. I dagsläget är det svårt att veta exakt vilka konsekvenser en blockad får på sikt så vi behöver anpassa oss under konfliktens gång. Samtidigt är vi medvetna om att det kan uppstå situationer där planerad vård måste skjutas upp, då vi kan behöva flytta personal till den akuta verksamheten för att hantera exempelvis sjukfrånvaro, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län.

De som berörs av Vårdförbundets konfliktåtgärder är medlemmar i Vårdförbundet som är anställda som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, samt specialister inom dessa grupper inom vårdförbundets avtalsområde.

I Region Kalmar län berörs cirka 1 500 medarbetare.

Uppdaterad 7 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet