Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Patient på en mottagning.
Nyhet 2023-01-04

Förändringar gällande avgifter 2023

Nytt år och nya avgifter. I kollektivtrafiken handlar det om prisjusteringar på i snitt fem procent. Gällande patientavgifter är förändringarna få.

Patientavgifter

Förändringar i patientavgifter handlar främst om högkostnadsskyddet i öppenvården och för slutenvården. I övrigt inga stora förändringar.

  • Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du behöver betala i patientavgift för besök på vårdmottagning under en ettårsperiod. Då du betalat patientavgifter för 1 300 kronor (tidigare 1 200 kr) under ett år, har du rätt till fria mottagningsbesök under resten av året/tolvmånadersperioden.
  • För den som vårdas på sjukhus ökar avgiften per dygn från 110 kr till 120 kr.
  • Avgiften för hälsoundersökningar för att utfärda intyg (till exempel för körkort, faderskap och liknande) debiteras med en avgift som baserar sig på taxa med 375 kronor (tidigare 350 kr) inklusive moms per påbörjad kvart.

Oförändrade avgifter för resa till vårdbesöket

Sjukresa med den linjelagda kollektivtrafiken eller Närtrafiken är kostnadsfri.

Vid resa med ett specialfordon tillkommer en egenavgift på 125 kronor per resa. Det innebär 125 kronor till vårdbesöket och 125 kronor från vårdbesöket. Högkostnadsskyddet träde in när de sammanlagda egenavgifterna vid sjukresa överstiger 2 250 kronor under en 12 månadsperiod, räknat från första resdagen.

Resa med egen bil ersätts med 12 kr per mil. Från ersättningen dras en egenavgift på 125 kr per enkel resa. När de sammanlagda egenavgifterna vid sjukresa överstiger 2250 kr under en 12 månadsperiod, räknat från första resdagen, träder högkostnadsskyddet in.

Kollektivtrafiken

Från den 1 januari 2023 gäller nya priser för kollektivtrafiken i Kalmar län. I snitt handlar det om en prisjustering på fem procent, undantag finns för enstaka biljetter.

Förändring i biljettutbudet

Kalmar länstrafik gör en rad olika förändringar och justeringar när det kommer till biljettutbud och biljettpriser. I utbudet handlar det om att förenkla och tydliggöra biljetterna. Förändringarna som bland annat har gjorts är en ny seniorbiljett, införande av 365-dagarsbiljett och rabatt på flera biljetter.

Prisförändring för 2023

Med rådande förutsättningar i samhället med högre kostnader samt ekonomiska och politiska mål att förhålla sig till har Kalmar länstrafik höjt sina biljettpriser för år 2023 med i snitt fem procent. En enkelbiljett för vuxen inom en zon har fått en höjning på två kronor från 32 kronor till 34 kronor. Många av biljetterna får en höjning för år 2023 men det finns en del prissänkningar också.

  1. 30-dagarsbiljett för ungdomar
  2. Fritidsbiljett
  3. Enkelbiljett för studenter
  4. Sommarbiljett
Uppdaterad 2 november 2023 Lämna synpunkter på innehållet