Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ett spädbarn som sover
Nyhet 2023-01-13

Fortsatt mycket virus i omlopp

I efterspelet av julhelgerna fortsätter spridningen av RS-virus, covid-19 och influensavirus i länet.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin beslutade före jul att barn i förskolan, som delar hushåll med barn yngre än sex månader, om möjligt skulle stanna hemma från förskolan för att skydda de minsta från RS-virus. Detta med anledning av att spridningen av RS-virus var intensiv i länet med hög belastning på framför allt barnkliniken i Kalmar som följd. Antalet bekräftade fall av RS-virus i länet minskar nu och toppen ser ut att vara nådd. Därför förlängs inte rekommendationen om att hålla syskon hemma från förskolan.

Det är bara en liten andel av de som har RS-virus som provtas, och smittspridning förekommer fortfarande i länet, om än inte lika intensivt som tidigare. Smittskyddsläkaren råder vårdnadshavare att även fortsättningsvis undvika att låta spädbarn träffa personer med förkylningssymtom. De minsta barnen riskerar att bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. För att minska risken för smittspridning gäller det för alla att tvätta händerna ofta med tvål och vatten och stanna hemma från jobb, skola och fritidsaktiviteter vid sjukdomssymtom.

Även covid-19 och influensavirus fortsätter att spridas i länet. När det gäller covid-19 är smittspridningen fortfarande omfattande och det är i dagsläget svårt att bedöma om toppen är nådd. Smittspridningen av influensavirus pågår i hela länet och den brukar pågå under en längre tid. Oftast ses toppen omkring vecka 8, varför det är förväntat att smittspridningen av säsongsinfluensa kommer att fortsätta under flera veckor.

Den som tillhör en riskgrupp för influensa har fortfarande möjlighet att vaccinera sig. Den som rekommenderas en påfyllnadsdos mot covid-19 och ännu inte vaccinerat sig bör göra det. Covid-19-vaccinationen är kostnadsfri för alla, vaccinationen mot säsongsinfluensa är kostnadsfri för dem som har fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp. När det gäller de som är under 65 år kostar en vaccination 160 kronor. Bokning av vaccination görs på 1177.se.

Uppdaterad 6 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet