Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på bokslutsrapporten
Pressmeddelande 2024-01-25

Bättre resultat än förväntat men kärvt ekonomiskt för regionen

Region Kalmar län redovisar ett resultat på minus 61 miljoner kronor för 2023. Det är en klar förbättring sedan senaste prognosen, men lägre än det långsiktiga målet. Och de kommande åren blir ekonomiskt kärva för regionen.

Det finns fyra huvudsakliga förklaringar till det förbättrade resultatet, som är 335 miljoner kronor högre än senaste helårsprognosen som gjordes i oktober:

  • Börsen har gått starkt vilket medfört en positiv utveckling när det gäller avkastningen på det placerade pensionskapitalet under slutet av året.
  • Riktade statsbidrag för bland annat köförkortande åtgärder, där regionens goda resultat har gett positiv effekt.
  • Intäkter från skattemedel blev högre än förväntat.
  • Effekter på ekonomiska åtgärder som genomförts under året som gått.

– Oron i omvärlden i kombination med en hög inflation och lågkonjunktur har varit utmanande, inte bara för oss utan för samtliga regioner i landet. Vi har haft ett stort fokus på vår ekonomi under 2023 och vidtagit åtgärder, både på kort och lång sikt, i alla våra verksamheter, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Länstrafikens underskott landade på 64 miljoner, vilket är en förbättring jämfört med 2022 på 30 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdens gemensamma underskott blev drygt 400 miljoner kronor men där pågår flera insatser som väntas ge effekt framöver. Under 2023 ökade kostnaderna för inhyrd vårdpersonal med 7 procent eller med 17,9 miljoner kronor. I december 2024 ska regionen vara oberoende av hyrpersonal. Utfasningen av i första hand bemanningssjuksköterskor inleddes i oktober och positiva ekonomiska effekter av det noterades under årets sista månader.

Trots att bokslutet visar ett bättre resultat än tidigare prognoser är Region Kalmar län långt ifrån att nå det långsiktiga målet om 2 procent i överskott. Och det väntar fortsatt tuffa tider när det gäller ekonomin både under 2024 och 2025.

– Vi är en region med många fina resultat, bland annat i nationella mätningar när våra invånare och patienter får säga sitt. Det ska vi hålla i samtidigt som vi ska ha fokus på vår ekonomi och se till att de åtgärder som vi har beslutat om får effekt, säger Ingeborg Eriksson.

Uppdaterad 26 januari 2024 Lämna synpunkter på innehållet