Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en sjuksköterska som möter en patient.
Pressmeddelande 2023-10-31

Så har tillgänglighetssiffrorna förändrats i regionen

Tillgängligheten håller fortsatt en god nivå i Region Kalmar län. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

70 procent av patienterna i Kalmar län hade i september en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 53 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 69 procent i jämförelse med 63 procent för hela landet. När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger Region Kalmar län strax över genomsnittet för landet.

Primärvården hade i augusti en tillgänglighet under genomsnittet för landet. 84 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i augusti fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 88 procent. 97,3 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan i september fick tid inom tre dagar.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden i september drygt 24 minuter, vilket är två minuter längre än vid samma tidpunkt ifjol. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 12 procent.

På akuten på Oskarshamns sjukhus var 89 procent av patienterna i september klara inom fyra timmar. Vid Västerviks sjukhus 83 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar 65 procent.

Så många som 98,7 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i september. Det kan jämföras med 85 procent vid samma tidpunkt 2022. Snittet i riket ligger på 47 procent. Knappt 24 procent får sedan tid till fördjupad utredning inom 30 dagar, även det över rikssnittet.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 90 procent tid till första besök inom 90 dagar i september och 92 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Tillgängligheten till folktandvården minskar något. Ambitionen och prognosen är att tillgängligheten ska öka och snart vara i paritet med ingången av 2023.

Bättre bemanningsläge inom folktandvården

Bemanningsläget inom folktandvården ser bättre ut än på länge. När det gäller tandsköterskor ser läget relativt stabilt ut. På tandläkarsidan finns tre-fyra vakanser i den norra länsdelen innan folktandvården når önskad bemanning. Den stora jobsposten är tandhygienister. Det råder nämligen en nationell brist på kompetensen och det är därför en svårrekryterad post. 

Uppdaterad 31 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet