Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Kvinna som talar i telefon med headset.
Nyhet 2024-02-27

Region Kalmar län har bytt till 010-nummer

Det innebär nytt telefonnummer till alla våra verksamheter, till exempel din hälsocentral, din vårdmottagning, folktandvård, folkhögskolor samt till Kalmar länstrafik. Nummerbytet skedde den 11 mars.

Ringer du ett gammalt nummer efter bytet får du veta vad det nya telefonnumret är. Du kan ringa till våra gamla nummer året ut.

Varför byter Region Kalmar län telefonnummer?

2016 gjorde Region Kalmar län och 11 kommuner i länet en gemensam upphandling av telefoni och datakomtjänster, det så kallade KLOK-avtalet. 2020 beslutade parterna i avtalet att genomföra ett byte till en nummerplan som börjar på 010. Anledningen var bland annat att kunna samverka för en mer robust samhällsservice till invånare och en ökad möjlighet till krissamverkan. Det är också ont om lediga nummer i vissa nummerserier.

Region Kalmar län är sist ut att byta nummer. Samtliga kommuner som är med i avtalet har bytt sina nummer före oss. 

Snabba fakta om nummerbytet

  • Nummerbytet sker den 11 mars 2024.
  • Samtal till gammalt nummer hänvisas till nytt nummer via röstmeddelande året ut.
  • Nytt länsövergripande växelnummer blir 010-358 00 00.
  • Nummer till Kalmar länstrafiks kundtjänst för linjetrafik blir 010-357 50 00. Nummer till Kalmar länstrafiks kundtjänst för serviceresor blir 010-357 50 50
  • Samtliga nya telefonnummer ligger i nummerserien 010-358 XX XX samt 010-357 50 00 till och med 010-357 99 99.
  • När det ringer från oss kommer du att se numret: 010-35X XX XX. 
Uppdaterad 15 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet