Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Flera personer sitter runt ett bord.
Nyhet 2023-05-17

Regionen mötte landsbygdsministern om nya livsmedelsstrategin

Under tisdagen träffade regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson landsbygdsminister Peter Kullgren i ett samtal om den nya nationella livsmedelsstrategin.

Under samtalet om livsmedelsstrategin representerade Helena Nilsson Sveriges regioner. Deltog gjorde även representanter från länsstyrelser och en handfull företag, bland annat Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter. Samtalet hade fokus på regionala behov och förutsättningar när det gäller företagsutveckling och innovation. Syftet var att få fram underlag till Livsmedelsstrategi 2.0, för stärkt lönsamhet, hållbar produktion och ökad konkurrenskraft.

- Det är viktigt att vi är med i den här typen av diskussioner, för att betona behovet av satsningar på regionala noder för företagsutveckling och innovation i hela landet. Vi behöver skapa kommunikationsvägar mellan den nationella nivån och livsmedelsföretag i hela landet, för en konkurrenskraftig, hållbar och robust livsmedelskedja, säger Helena Nilsson.

Utöver att leda rundabordssamtalet om livsmedelsstrategi 2.0, var Kullgren i Skellefteå för att tala under mötet med EU:s skogsdirektörer, vilket är en del av Sveriges EU-ordförandeskap där olika skogsrelaterade frågor diskuteras.

Uppdaterad 17 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet