Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Krösatåg på Stångådalsbanan.
Pressmeddelande 2023-05-09

Regionen möter trafikutskottet

Under tisdagen träffar samtliga partiers gruppledare i Region Kalmar län riksdagens trafikutskott för att ta upp Stångådals- och Tjustbanornas framtid.

Det är främst Trafikverkets förslag att banorna inte kommer att ha direktanslutning till den planerade centralstationen i Linköping, som regionens företrädare reagerat emot. Trafikverket föreslår istället att Stångådals- och Tjustbanorna ska ha sin slutstation i Linköping flera kilometer ifrån centralstationen. Tanken att de passagerare som vill byta tåg då ska bussas mellan stationerna.

Ett annat alternativ skulle vara att Stångådals- och Tjustbanorna får sin anslutning mot Ostlänken i Norrköping. Detta skulle leda till ökade kostnader på flera hundra miljoner kronor då nya fordon måste köpas in om trafikutbudet ska vara det samma som i dag. Till det kommer ökade driftkostnader och banavgifter.

Region Kalmar län har i olika sammanhang krävt att Trafikverket ska arbeta om sitt förslag så att också Stångådals- och Tjustbanorna går ända fram till den nya centralstationen. Uppvaktningen av trafikutskottet är ett exempel på detta påverkansarbete.

- Banorna är viktiga för länet, som en del i arbetet med regionförstoring och ökad tillgänglighet för länets kommuner, säger Helena Nilsson regional utvecklingsdirektör som deltar vid dagens möter med trafikutskottet.

Hon pekar inte minst på banornas betydelse för att knyta ihop tillväxtmotorerna Linköping och Kalmar och för förstoringen av arbetsmarknadsregioner i norra länet.

Uppdaterad 9 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet