Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Person som sitter vid en datorskärm med bild av en familj

Upphandling och inköp

Alla våra inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med upphandlingsreglerna är att vi som offentlig myndighet ska använda skattemedel på ett effektivt och riktigt sätt, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Region Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och med god affärsetik. Vi samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Som leverantör till oss måste du följa "Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantör".

Frågor och svar

Vad behöver jag tänka på om jag vill lämna ett anbud?
  • Läs noga igenom förfrågningsunderlag och bilagor
  • Följ förfrågningsunderlag och bilagor när du lämnar anbud
  • Besvara alla punkter klart och tydligt
  • Se till att uppfylla samtliga skall-krav, anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till provning
  • Sänd in alla begärda uppgifter samt ifyllda svarsbilagor
  • Hur och när anbudet skall avges framgår av respektive anbudsförfrågan

Kontrollera även så att du som leverantör kan uppfylla vår uppförandekod

För dig som är leverantör till regionfastigheter gäller även speciella rutiner: 

Vad är en hearing?

En hearing är "ett tillfälle till samtal", som kan göras i ett marknadsanalysarbete inför en eventuell upphandling.

Vi bjuder in leverantörer inom ett upphandlingsområde för en dialog om hur en eventuell upphandling skulle kunna genomföras.

Vad innebär det att svara på en RFI?

En upphandling kan föregås av en RFI (Request for information).

En RFI är ett sätt för oss att samla information om olika produkter och tjänster på marknaden.

Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Vid en RFI får företag möjlighet att lämna information bland annat om företagets produkter och tjänster. Region Kalmar län har inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Det utgår inte någon ekonomisk ersättning för att delta i en RFI.