Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Två vårdklädda medarbetare går i korridor.
Nyhet 2023-10-10

Så jobbar vi med de nya bestämmelserna om dygnsvila

Från 1 oktober 2023 ska alla medarbetare i kommuner och regioner ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Arbetspass ska följas av dygnsvila.

Bakgrund

EU-kommissionen har uppmärksammat att det finns brister i de kollektivavtal som reglerar dygnsvila i kommuner och regioner i Sverige. De tidigare bestämmelserna har därför behövt förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Det går inte att teckna lokala avtal som avviker från detta. De nya bestämmelserna började gälla den 1 oktober 2023 för alla yrkesgrupper utom läkare. För läkare börjar de nya bestämmelserna gälla från 1 februari 2024.

Nya bestämmelser

De nya bestämmelserna innebär att:

  • Medarbetaren ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod.
  • Ett arbetspass ska följas av vila, det går alltså inte att arbeta två pass i rad utan 11 timmars vila emellan.
  • Begränsad möjlighet att arbeta jour efter ett arbetspass.
  • Om något oväntat händer som gör att dygnsvilan blir kortare än 11 timmar ska man få kompenserande vila så snart som möjligt. 

Dispens

När alla möjligheter att bemanna inom ramarna för de nya bestämmelserna är uttömda finns en möjlighet att ansöka om dispens. Dispens kommer bara beviljas när inga andra rimliga åtgärder finns. Beslut om dispens tas nationellt av den så kallade Arbetstidsnämnden. Nämnden består av centrala fackliga och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Region Kalmar län förbereder en dispensansökan för viss ambulansverksamhet. Parallellt med det arbetet pågår rekryteringsinsatser. 

Så påverkas våra medarbetare

De nya bestämmelserna gäller för alla medarbetare och ger en förstärkt rätt till regelbunden vila. Regelbunden vila är enligt forskningen en förutsättning för ett hälsosamt, hållbart och långt arbetsliv.

Hur de nya bestämmelserna påverkar beror på vilken verksamhet det gäller och hur arbetstiden förläggs idag. I flera verksamheter har de nya bestämmelserna varit en utmaning att hantera och många scheman har ändrats. 

Uppdaterad 10 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet