Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på Micaela Sundell som disputerar.
Pressmeddelande 2023-05-24

Avhandling om hormonbehandling av kvinnor

Micaela Sundell, ST-läkare på kvinnokliniken på Länssjukhuset i Kalmar och doktorand vid Linköpings universitet disputerar den 25 maj.

Hennes forskning handlar om användningen av hormonella preventivmedel och hormonbehandling under klimakteriet, ”menopausal hormone therapy” (MHT).

Både hormonella preventivmedel och MHT innehåller östrogen och gestagen. Gestagen är en syntetisk form av hormonet progesteron. Användning av östrogen kan innebära en ökad risk att drabbas av blodpropp. Fetma innebär också en ökad risk för blodpropp och kvinnor med fetma rekommenderas därför att inte använda östrogeninnehållande preventivmedel.

- Vi har studerat preventivmedelsanvändning hos kvinnor med fetma och fann att de främst får förskrivet den typ av p-piller som enbart innehåller gestagen. Var femte kvinna med fetma fick dock kombinerade p-piller. Kvinnor med fetma rapporterade mer blödningsrubbningar jämfört med normalviktiga kvinnor, vilket är en känd biverkan av gestagena preventivmetoder.

- Användning av MHT är också förknippat med ökad risk för blodpropp, men vi fann att risken för blodpropp i lungan endast är förhöjd hos kvinnor som använder östrogen i tablettbehandling, inte plåster. Risken är störst i början av behandlingen och kan skilja sig något beroende på vilket gestagen som kombineras med östrogen.

År 2000 uppskattas att var tredje till var fjärde kvinna i åldern 50–54 år i Sverige använde MHT. Därefter sjönk användningen drastiskt fram till 2010. Mellan 2010 och 2016 var användningen stabil och cirka sju-åtta procent i åldersgruppen använde MHT. Därefter ökade användningen igen och 2021 hade elva procent av svenska kvinnor 50–54 år minst ett uttag av MHT på apoteket. Ökningen syns tidigast och tydligast bland nyanvändare.

I början av 2000-talet publicerades flera stora amerikanska studier som visade att MHT ökade risken för hjärt-kärlsjukdom och bröstcancer. Därefter sjönk användningen av MHT bland kvinnor i hela världen men det är oklart hur stor minskningen har varit och hur utvecklingen sett ut senaste åren.

Klimakteriet inträffar naturligt när äggstockarnas funktion avtar på grund av ökande ålder, vanligtvis vid 51–52 års ålder. Om kvinnor slutar ha ägglossning och menstruera före 40–45 års ålder, rekommenderas de använda MHT eller östrogeninnehållande p-piller. Detta för att minska risken för bland annat hjärtkärlsjukdom och benskörhet.

- Vi fann att endast 75 procent av de kvinnor som opererat bort sina äggstockar före 45 års ålder får behandling med MHT eller p-piller. De behandlas dessutom för kort tid, och inte till den normala åldern för klimakteriet, vilket rekommenderas.

Disputationen äger rum i Hjärnan på länssjukhuset torsdag 25 maj klockan 13.00 och kan följas via länk.

Mer information

Micaela Sundell, ST-läkare och doktorand                            073-757 38 63

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 24 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet