Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på två sjuksköterskor.
Pressmeddelande 2024-02-27

Krafttag mot hyrbemanning i vården börjar ge resultat

I primärvården minskade kostnaden för bemanningspersonal under 2023 och på länets sjukhus har ett tjugotal före detta hyrsjuksköterskor rekryterats. Samtidigt kvarstår ett stort arbete framåt för Region Kalmar län för att nå målet att bli oberoende av hyrpersonal i december 2024.

Sveriges regioners totala kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade 2023 med 17 procent där endast tre av 21 regioner lyckades minska sina kostnader. I Region Kalmar län konstateras en kostnadsökning med 7 procent på helåret men det ser ändå positivt ut framåt. Under fjärde kvartalet 2023 minskade kostnaderna med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Ökningen av kostnaderna för hyrbemanning är bland annat en effekt av bristen på personal med rätt kompetens, men beror också på kostnadsökningen inom bemanningsbranschen. 

Men inom primärvården i Region Kalmar län lyckades man redan under 2023 att minska kostnaderna för bemanningspersonal med 2 procent. Att utbilda fler specialister i allmänmedicin är en del i den långsiktiga strategin för att bli oberoende av hyrläkare.

–Vi har successivt blivit fler specialister i allmänmedicin tack vare en långsiktig satsning på ST-läkare. Det är våra engagerade handledare och framträdande förebilder på hälsocentralerna som gjort det möjligt, säger primärvårdsdirektör Niklas Föghner.

Den 1 oktober 2023 påbörjades arbetet med att kraftigt minska andelen inhyrd vårdpersonal och efter det har kostnaderna för hyrsjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen minskat. På länets tre sjukhus har ett tjugotal sjuksköterskor, som tidigare arbetade som hyrpersonal, rekryterats.

– Det är viktigt att vi satsar på vår egen personal för det är bara de som kan och har möjlighet att utveckla vården. Vi har tagit de första stegen i det här arbetet och kommer fortsätta jobba för att lyckas bli oberoende av hyrpersonal, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

Psykiatriförvaltningen ökade sina kostnader för hyrpersonal med 5 procent jämfört med 2022.

Uppdaterad 27 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet