Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-01-20

Lex Maria-anmälan efter skada vid undersökning

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en skada i samband med en undersökning.

Fallet gäller en 60-årig kvinna med nedsatt funktion i benen som i samband med en gynekologisk undersökning skadade ena benet. Efter undersökningen föll ett av hennes ben ur benstödet och blev hängande när undersökningsstolen fortfarande var i upphissat läge.

På grund av kvarvarande smärtor sökte kvinnan sjukvård en dryg vecka efter händelsen. En fraktur kunde då konstateras. Kvinnan fick genomgå operation.

Åtgärder är vidtagna för att minska risken för att händelsen inträffar igen.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 20 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet