Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Läkarstudent vid Länssjukhuset i Kalmar
Pressmeddelande 2023-02-02

Bra start för läkarutbildningen i Kalmar

Den decentraliserade läkarutbildning vid Länssjukhuset i Kalmar har lyckats väl.

Det framgår av en extern utvärdering som presenterades för politikerna i regionstyrelsen på torsdagen.

Det var i maj 2014 som resan mot Kalmar som utbildningsort för framtida läkare startade. Då tecknades samarbetsavtalet om en decentraliserad läkarutbildning av läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

I januari 2019 var de första 17 studenterna på plats för att börja termin 6 av utbildningen i Kalmar. Utbildning är i dag fullt utbyggd med cirka 100-120 läkarstudenter på plats. Den första kullen tog sin examen i januari 2022.

Utvärderingen visar på ett mycket lyckat genomförande på samtliga studieorter som fick en decentraliserad utbildning, förutom Kalmar också Jönköping och Norrköping. Utbildningen håller hög kvalitet och är populär bland studenterna.

I Kalmar lyfter studenterna fram att de blir sedda, att handledarna minns dem och att det är en välkomnande och familjär stämning då studenterna kommer till klinikerna för den verksamhetsförlagda utbildningen. Sammantaget pekar man på en trygg atmosfär och bra lärandemiljö.

När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen är det också studenterna i Kalmar som delar ut det allra högsta betyget av de fyra utbildningsorterna oavsett vilken termin de går. Det visar studenternas betygsättning av utbildningen under höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Ser man till studieresultaten är det små skillnader mellan de fyra utbildningsorterna. I Kalmar och Norrköping har man haft en något högre andel som varit klara med sina kurser vid terminsslut utan någon resttentamen. I genomsnitt klarar nio av tio studenter kurserna utan att resta.

Utvärderingen pekar samtidigt på att åtgärder måste vidtas för att säkra en hållbar ekonomi vid studieorterna och en stark akademisk miljö.

Aktuell tillgänglighet i vården

86 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i november fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 86 procent. 90 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under december fick tid inom tre dagar.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 35 minuter i december vilket är i nivå med samma månad förra året. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var tre procent.

72 procent av patienterna i Kalmar län fick i december en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 62 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 74 procent i jämförelse med 69 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 89 procent och vid Västerviks sjukhus 75 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i december färdigbehandlade inom fyra timmar, medan 50 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Cirka 69 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i december. Däremot fick bara knappt 30 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.

Till vuxenpsykiatrin fick 96 procent tid för första besök inom 90 dagar i december, knappt 85 procent av de väntande fick tid inom 60 dagar.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet