Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild från regionfullmäktige.
Nyhet 2024-04-23

Regionfullmäktiges sammanträde

Regionfullmäktige sammanträdde på torsdagen på Munken i Mönsterås.

Under regionfullmäktige var en ny regional cykelinfrastrukturplan Kalmar län 2023-2033 uppe för beslut. M, KD och SD ville återremittera ärendet då man anser att regionstyrelsen inte tillräckligt analyserat oppositionens yrkanden och vill komplettera förslaget till regional cykelinfrastrukturplan. Cykelinfrastrukturplanen återremitteras nu till regionstyrelsen. Detta efter så kallad minoritetsåterremiss där minst en tredjedel av ledamöterna röstade för återremiss.

Regionfullmäktige tog under förmiddagen också bland annat beslut om revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg.

Två motioner har också avhandlats:

  • I det ena fallet avslog regionfullmäktige ett medborgarförslag som handlade om gratis resor till och från vårdinstans för färdtjänstberättigade. I svaret konstateras att införande av en modell med gratis resor för färdtjänstberättigade skulle innebära ett intäktsbortfall. Man ser också att fler skulle åka färdtjänst om det var gratis vilket skulle innebära en volymökning i färdtjänsten i kombination med mindre intäkter.
  • Den andra motionen handlade om att erbjuda personer över 70 år årlig kollektiv information om normalt åldrande. I svaret konstateras att vid 70 år skickas foldern ”Ta hand om din hälsa - tips och råd från Region Kalmar län till dig som är över 70 år” ut. Det finns även information om hälsa och det normala åldrandet på 1177.se. Det går också bra att kontakta sin hälsocentral för frågor.

Eftermiddagen ägnades åt interpellationsdebatter. Tolv interpellationer och fem frågor debatterades under sammanträdet.

Läs mer

Uppdaterad 29 april 2024 Lämna synpunkter på innehållet