Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Akutpersonal i arbete med en patient.
Pressmeddelande 2023-03-09

Länets akutmottagningar i topp

Akutmottagningarna i länet rankas som de allra bästa i landet. Det framgår av Nationell patientenkät som presenterades på torsdagen.

I fem av de sju dimensioner som mäts placeras Region Kalmar län i topp av patienterna. Det gäller helhetsintryck, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap och tillgänglighet.

I samtliga sju dimensioner ligger Region Kalmar län över genomsnittet i landet. När det gäller enskilda dimensioner så får man högsta siffran i landet när det gäller tillgänglighet.

- Det är ett väldigt bra resultat. Medarbetarna på våra akutmottagningar har anledning att känna sig mycket stolta i dag, det är deras insats som patienterna värderat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Han pekar på det kontinuerliga förbättringsarbetet vad gäller patientsäkerhet och bemötande som bakgrund till de goda resultaten.

- I det arbetet är enkätsvaren och de öppna svaren där patienterna själv får formulera sig i patientenkäten viktiga synpunkter för att ständigt utveckla och förbättra oss.

De sju dimensioner som enkäten redovisar rymmer inom sig vardera ett antal frågor där svaren sedan räknas samman till en andel positiva svar.

Så här ser resultaten ut för Region Kalmar län:

Helhetsintryck 88,3 procent (81,9 procent för hela landet). Etta i landet.

Frågor om patienten ansåg att behovet av vård blivit tillgodosett, om man kände sig väl omhändertagen och om man skulle tänka sig rekommendera mottagningen till någon annan.

Emotionellt stöd 78,6 procent (75,8 procent). Femma.

Frågor om patienten bemöttes med medkänsla och omsorg och om man fick känslomässigt stöd av läkaren.

Delaktighet och involvering 81,7 (78,7 procent). Tvåa.

Frågor om man var delaktig i beslutet kring behandlingen, om läkaren gjorde patienten delaktig i behandlingen och om läkaren tog hänsyn till patientens egen erfarenhet av sin sjukdom.

Respekt och bemötande 87,1 procent (82,9 procent). Etta.

Frågor om patienten fick tillräcklig avskildhet vid samtal med personal om vård och behandling och om bemötandet var respektfullt och värdigt.

Kontinuitet och koordinering 80,9 procent (76,9 procent). Etta.

Frågor om patienten upplevde att personalen var samstämmig i kommunikationen, om de samarbetade väl och om de var insatta i tidigare kontakter med vården.

Information och kunskap 72,5 procent (67,7 procent). Etta.

Frågor om man fick reda på hur patienterna prioriterades på mottagningen, om man fick svar som man förstod på de frågor man ställde och om man fick tillräcklig information om medicinering och sjukdomen.

Tillgänglighet 88,8 procent (84,8 procent). Etta.

Frågor om patienten fick tillräcklig information om vården och behandlingen, om läkaren förklarade vad olika provtagningar gett för resultat, om det gavs information om mediciner och dess biverkningar och vart man kunde vända sig om man hade frågor efter besöket på akuten.

Fakta/Nationell patientenkät

I höstas skickades totalt 44 475 enkäter ut till patienter i Sverige som nyligen besökt en akutmottagning. I Kalmar län gick enkäten till 1 686 personer, som besökt akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. 637 personer eller 38,2 procent tog möjligheten att svara på frågorna. För hela landet var svarsfrekvensen 37,2 procent.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör                                          
0480-44 81 06

Johanna Johansson, basenhetschef, akutkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-814 72

Linda Axelsson, basenhetschef, akutkliniken, Oskarshamns sjukhus         
0491-78 25 20

Martina Sinai, basenhetschef, akutkliniken, Västerviks sjukhus                 
0490-862 18

 

Uppdaterad 9 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet