Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Hanna Carlsson, biomedicinsk analytiker vid Region Kalmar län som disputerar
Pressmeddelande 2023-04-13

Metoder för att undersöka immunförsvarets reaktion

Hanna Carlsson, biomedicinsk analytiker, disputerar den 14 april om laboratoriemetoder för att mäta immunförsvarets reaktion på borrelia och influensavaccin.

Hanna Carlsson, biomedicinsk analytiker vid Region Kalmar län och doktorand vid Linköpings universitet, disputerar den 14 april. Hennes forskning handlar om laboratoriemetoder för undersökning av immunförsvarets reaktion på borreliainfektion och influensavaccination.

- Jag ville använda laboratoriemetoder som mäter flera olika markörer från immunförsvaret i ett prov, vid ett och samma tillfälle, så kallade multiplexa analyser. I detta fall i prov från studiedeltagare som tidigare haft en borreliainfektion eller fått influensavaccination. Jag ville också titta på om det var möjligt att hitta kännetecken hos personer som haft olika kliniska symtom av sin Borrelia, eller svarat med antikroppar efter vaccination.

I de laboratoriemetoder som används för att undersöka immunförsvaret samlas blod in, immunförsvarets celler stimuleras och därefter mäts markörer som representerar deras svar. Exempel på markörer är cytokiner, kemokiner och komplementfaktorer. De metoder som används mäter antingen en markör i taget, exempelvis med en teknik som kallas ELISA, eller flera samtidigt - multiplexa analyser. Att analysera en markör i taget tar tid, är kostsamt och det behövs en stor mängd prov för att kunna göra mätningar för varje markör.

- Multiplexa analyser mäter alltså flera markörer samtidigt och när vi använde dem i forskningen kom vi fram till att analysmetoderna som heter xMAP och PEA tillsammans med statistiska metoder som undersöker mönster är bra för att undersöka immunsvar med ett vidare perspektiv efter borreliainfektion eller influensavaccination.

I borreliastudierna deltog över 1.000 blodgivare, där det upptäcktes att 66 personer hade haft infektionen utan eller med svaga symtom. Studien inkluderade också 22 patienter som tidigare fått diagnosen borrelia med påverkan på nervsystemet. I vår influensavaccinationsstudie deltog 73 personer som vaccinerades mot säsongsinfluensa.

- Från våra deltagare samlade vi in olika blodprover och prov från näsan. Vi stimulerade olika beståndsdelar i blodet med bland annat borreliabakterier och influensavaccin. Därefter analyserade vi mängden av en eller flera markörer från immunförsvaret med olika tekniker som ELISA, xMAP och PEA.

Resultatet visade att personer som har haft borrelia utan eller med lätta symtom kännetecknas av att de är unga män med ett gemensamt mönster av immunförsvarsmarkörer. Utöver detta undersöktes om personer som bildat antikroppar efter influensavaccin har ett gemensamt mönster i sitt immunsvar jämfört med de som inte bildar antikroppar. Våra resultat visar ett mönster av flera markörer från immunförsvaret, men vad dessa markörer har för betydelse och hur de kan bidra till skydd mot influensa behöver utredas vidare.

Disputationen är den 14 april klockan 9.00 i lokalen Hjärnan på länssjukhuset.

För mer information

Hanna Carlsson, biomedicinsk analytiker, Region Kalmar län

072-307-7881

Uppdaterad 13 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet