Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Vårdpersonal som chattar vid datorn
Nyhet 2023-04-03

Första veckorna med 1177 direkt

Införandet av 1177 direkt har nu genomförts på fyra av länets hälsocentraler, Borgholm, Mörbylånga, Kristineberg och på Kvarnholmens hälsocentral.

Den nya tjänsten lanserades i mitten av mars och innebär att invånaren snabbt ska kunna få kontakt med sin hälsocentral. Med 1177 direkt beskriver invånaren sina symtom digitalt, få råd eller lotsas fram till ett digitalt alternativt fysiskt vårdbesök. Den nya tjänsten innehåller även möjlighet till chatt.

1177 direkt passar dig som tycker det är smidigare att använda digitala tjänster och hellre tar kontakt med din hälsocentral digitalt. Du kan fortfarande ringa din hälsocentral precis som vanligt.

Tre veckor med 1177 direkt i siffror

 • 80 ärenden har kommit in
 • 40-49-åringar är den största målgruppen och står för 19%
 • 70 % av dem som använder tjänsten är kvinnor
 • Mellan kl. 08:00 – 11.00 skapas flest ärenden.
 • 16 % har valt den administrativa ingången.
 • 7 invånare har fått egenvård.
 • 57 % har nöjt sig med egenvårdsråden och inte gått vidare till chatt.

Enheter inom Hälsoval anslutna till sommaren

Nu återstår det att införa 1177 direkt på resterande enheter i primärvårdsförvaltningen. Breddinförandet är påbörjat och projektet har haft ett första informationsmöte med de enheter som kommer ansluta sig till 1177 direkt, vilket är:

 • 22 hälsocentraler
 • 10 enheter inom Hälsoval
 • 1177 på telefon
 • rehab. 

Andra veckan i maj kommer enheterna i den södra länsdelen påbörja lanseringen av 1177 direkt. Alla enheter planeras ha infört tjänsten i början av juni.

Så fungerar 1177 direkt 

Flödesschema för 1177 direkt

1177 direkt nås via 1177.se Du loggar in med e-legitimation och får svara på frågor om dina symtom. Vid lindrigare symtom kan du få råd om vad du kan göra själv. Om du vill ha mer råd kan du gå vidare och chatta med vårdpersonal. Vid behov kan du få en bokad tid med vården, antingen fysiskt eller via video.

Foto: -

Läs mer

Uppdaterad 3 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet