Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kollektivtrafik och regional trafikmyndighet

Kalmar länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Trafiken utgörs av länstrafikens bussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresor.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Vårt uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Vi beslutar också om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti för trafik på viktiga sträckor.

Kalmar Länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län.

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med andra viktiga styrdokument i länet som den Regionala utvecklingsstrategin och Kollektivtrafikstrategi 2050.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får fritt bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. En anmälan om kollektivtrafik ska emellertid göras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälningsblankett kommersiell trafik