Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Människor som firar i ett rum.
Nyhet 2023-08-30

Fler behöver delta i screeningprogram för cancer

Ojämlikt deltagande i screening mot cancer - ett hinder mot att kunna upptäcka och behandla cancer tidigt.

Cancer är lättare att behandla och chanserna för överlevnad ökar vid tidig upptäckt av sjukdomen. Därför erbjuds idag flera olika program för cancerscreening. Men studier från Regionala cancercentrum i samverkan visar att deltagande är ojämlikt beroende på var i landet man bor och vilken utbildningsnivå man har.

Nationella studier har visat att personer som bor i socioekonomiskt svaga områden och utanför tätorter mer sällan deltar i screening än personer som bor i tätorter. Det har också framkommit att socioekonomi hänger samman med både insjuknande och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Brist på information, språkbarriärer och kulturella aspekter kan också utgöra hinder för att delta i screeningprogrammen.

- Vissa typer av cancer kan upptäckas och behandlas redan innan de ger symtom, där är screening avgörande. En av dessa är tjock- och ändtarmscancer, som vi erbjuder screening för sedan drygt ett år tillbaka i länet. Av de som hittills erbjudits att delta har endast drygt 60 procent valt att göra det. Varav vilka det sedan är cirka tre procent som påvisar blod i avföring och behöver följas upp ytterligare, säger Jessica Eriksson, cancersamordnare i Region Kalmar län.

I Kalmar län är det cirka 80 procent av de som erbjuds mammografi, screening för bröstcancer, som väljer att delta. Det finns inga större skillnader i deltagande mellan södra, mellersta och norra delen av länet.

För cellprov, screening för livmoderhalscancer, är motsvarande siffra i länet cirka 82 procent.

För att få fler att komma till hälsoundersökningarna deltar Region Kalmar län tillsammans med Sveriges övriga regioner och 1177 i en gemensam informationskampanj om screening som under september kommer synas i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet.

- I Sverige har vi väl utarbetade screeningprogram. Värdet av screening är mycket stort, då cancer är lättare att behandla och chanserna att överleva är större vid tidig upptäck av sjukdomen. Vi behöver sprida kunskap och öka förståelsen kring varför det är viktigt att delta och på så sätt får vi en jämlik sjukvård och vi räddar vi liv, säger Jessica Eriksson.

Uppdaterad 4 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet