Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ordförandeklubban slås i bordet.
Nyhet 2023-11-20

Regionbudgeten klubbad

På torsdagseftermiddagen kunde klubban slås i bordet för sista gången när det gäller budget 2024 och regionplan 2024-2026.

Efter drygt tio timmars debatt, 467 inlägg i form av anföranden, repliker och genmälen och 33 voteringar vid regionfullmäktige kunde majoritetens förslag antas utan några förändringar.

Det kommande året blir ekonomiskt kärvt för Region Kalmar län.

För att kortsiktigt hantera situationen kommer regionen 2024 att göra avsteg från målet om två procents överskott av skatter, utjämning och generella statsbidrag.

För att hantera situationen på längre sikt har beslut tagits om kostnadseffektiviseringar på totalt 200 miljoner kronor som ska nå full effekt 2025.

Region Kalmar läns budget landar på ett underskott på knappt 177 miljoner för 2024. Genom att ta i anspråk lika mycket ur den resultatutjämningsreserv som bildats av överskott från tidigare år nås ett nollresultat. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning inte nås 2024. Däremot beräknas det nås 2025 med ett resultat på 266 miljoner. Också för 2026 beräknas för ett överskott på 140 miljoner kronor även om osäkerheten är stor.

Regionens resultatbudget för 2024 slutar på en nettokostnad på 10 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 9,8 miljarder kronor.

Skattesatsen blir oförändrad, 11:86.

Här hittar du handlingarna till regionfullmäktige.

Uppdaterad 24 november 2023 Lämna synpunkter på innehållet