Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kultur och bibliotek

Vi arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturutbud. Dessutom stöttar vi kommunernas bibliotek och främjar utveckling och samarbete, för att alla ska ges möjlighet att ta del av en likvärdig service på kommunernas bibliotek.

Vi förvaltar och utvecklar kulturen

Vårt uppdrag är att se till att kulturen är en naturlig del i din vardag. Arbetet utgår från Kalmar läns regionala kulturplan som är framtagen tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen, kulturorganisationer, föreningar och civilsamhället. I planen redogör vi för Kalmar läns regionala förutsättningar och för vilka kultursatsningar som vi vill prioritera under kommande år.

Övergripande mål i Kalmar läns kulturplan:

  • Det ska vara möjligt att ta del av professionell kultur oavsett var i länet man bor.
  • Barn och unga ska få ta del av offentlig kultur inom skolan, biblioteken, musik- och kulturskolor och föreningar.
  • Våra regionala kulturverksamheter medverka till ett jämställt och jämlikt och tillgängligt samhälle och för en socialt hållbar utveckling.
  • Det ska finnas goda förutsättningar för kulturskapare att utbilda sig, etablera sig och verka inom kulturområdet.

Region Kalmar län stödjer den regionala kulturen genom verksamhetsbidrag till kulturverksamheter. Organisationer som får verksamhetsbidrag medverkar till att de övergripande och specifika målen i Region Kalmar läns kulturplan och de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.

Vi stöttar kommunernas bibliotek

Länets kommuner ansvarar för biblioteken i respektive kommun. Vår roll är att stötta dem och främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet, för att bidra till en likvärdig biblioteksservice för alla invånare i länet.