Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Våra folkhögskolor

Vi har fyra folkhögskolor runt om i länet som drivs i Region Kalmar läns regi.

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling. För att få fler människor i arbete gör vi också insatser för att underlätta nyanländas etablering i Sverige. Våra folkhögskolor erbjuder till exempel allmänna kurser för grundskole- och gymnasiekompetens, särskilda kurser för att fördjupa ett intresse eller förbereda för arbete samt uppdragsutbildningar i samarbete med Region Kalmar län. Samtliga folkhögskolor erbjuder internatboende under studietiden och har konferensverksamhet för både interna och externa gäster.

Gamleby folkhögskola

Gamleby folkhögskola (gamlebyfolkhogskola.se)

kontakt

Gamleby folkhögskola

Telefon

0103-575 800

Besöksadress

Loftagatan 36
Gamleby

Postadress

Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby

Högalids folkhögskola

Högalids Folkhögskola (hogalid.nu)

kontakt

Högalids folkhögskola

Telefon

0103-575 600

Besöksadress

Högalids folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Postadress

Högalids folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Vimmerby folkhögskola

Vimmerby Folkhögskola (vimmerbyfolkhogskola.se)

kontakt

Vimmerby folkhögskola

Telefon

0103-575 700

Besöksadress

Bryggaregatan 8
Vimmerby

Postadress

Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby

Ölands folkhögskola

Ölands folkhögskola (olandsfolkhogskola.se)

kontakt

Ölands folkhögskola

Telefon

0103-575 500

Besöksadress

Ölands folkhögskola
Skogsby 144

Postadress

Ölands folkhögskola
Skogsby 144
386 93 Färjestaden

Frågor och svar

Vilka utbildningar finns på folkhögskolorna?

Allmänna kurser – behörighetsgivande kurser

Allmänna kurser finns på alla folkhögskolor och kan ge grundläggande behörighet till högskola. Allmän kurs vänder sig främst till personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Längden på kursen beror på dina förkunskaper. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och kan komplettera det med någon specialinriktning, till exempel naturvetenskapligt basår, svenska som andraspråk, sång och musik, internationellt, litteratur och drama, bild, form, hälsa och praktisk inriktning.

Särskilda kurser – profilkurser

På särskilda kurser ägnas största delen av studietiden åt ett speciellt ämnesområde. I vårt län erbjuds kurser i sång, musik, scenkonst, foto, design, konst, dokumentärfilm, skrivande, trädgård, aktion för hållbar utveckling, barn i världen, seniorkurser, baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning och sinnrik kurs för dig med förvärvad hjärnskada.

Vi har också yrkesutbildningar som medicinsk sekreterare, socialpedagog, fritidsledare, TV-produktion, fastighetsskötare, lärarassistent, undersköterska och barnskötare.

Korta kurser och sommarkurser

På sommaren finns ett brett utbud av kurser, till exempel foto, grön mat, textilt återbruk, broderi, stickning, arkeologi, smide, musik, kreativt skrivande, fåglar, yoga, poesi, flamenco, målning och teckning.

Det erbjuds också prova på-kurser som introduktion till skolornas långa kurser.

Vad leder studierna till?

På allmän kurs kan du få motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Något färre kurser krävs om du bara är intresserad av behörighet till yrkeshögskolan.

När du har klarat av folkhögskolans allmänna kurs får du ett behörighetsintyg som berättar att du har grundläggande behörighet till högskolan och/eller behörighet till yrkeshögskolan. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg eller en examen från gymnasiet/komvux kan ge.

Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högre utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav. Det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan. Folkhögskolan kan ge intyg om detta. Vilka särskilda behörigheter/förkunskaper som kan intygas varierar från folkhögskola till folkhögskola.

Vid ansökan till högskolan ingår de som studerat vid folkhögskola i en egen urvalsgrupp — folkhögskolegruppen — och jämförs alltså bara med varandra. I denna urvalsgrupp konkurrerar du med ditt studieomdöme från en avslutad utbildning vid folkhögskola.

Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har möjlighet att antas till högskolan genom urvalsgruppen för högskoleprovet. Du förbättrar därför dina chanser att bli antagen till högskolan genom att göra högskoleprovet.

Vilket stöd finns för mig med särskilda behov?

Alla deltagare ska bemötas och ges stöd utifrån sina förutsättningar. Särskild hänsyn tas till funktionssätt, språkvariationer och särskilda behov vid inlärning. Upplägg av studierna och behov av särskilt stöd planeras tillsammans med dig som studerande.

Skolorna erbjuder anpassad undervisning och socialt stöd. Varje folkhögskola beskriver på sin egen webbplats hur skolan passar personer med funktionsnedsättning och hur tillgänglig skolan är. Det finns också speciella kurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Folkhögskolorna har handlingsplaner för sitt arbete med stöd till deltagare med olika funktionssätt och för invandrade deltagare med brister i svenska språket.

Insatserna ska utjämna skillnaderna så att alla kan studera på liknande villkor.

Handlingsplan för förstärkningsbidrag

Handlingsplan för arbetet med språkligt stöd

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser