Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tåg som står på en perrong
Pressmeddelande 2023-06-26

Ingen direktanslutning för tåg i Linköping

När Trafikverket idag redovisade sitt regeringsuppdrag angående Ostlänken, stod det klart att Region Kalmar län inte fått gehör för behovet att Stångådals- och Tjustbanan ska ha direktanslutning till den planerade centralstationen i Linköping.

Trafikverkets fortsatta inriktning för Ostlänken är att koppla samman Ostlänken med Södra stambanan genom ny stationslösning i Linköping. Syftet med investeringen i Ostlänken är att den ska möjliggöra ökad regional arbetspendling och även gynna godstrafiken. Den lösning som Trafikverket idag presenterar för regeringen uppfyller inte syftet för resande på Stångådals- och Tjustbanan. Företrädare för Region Kalmar län har under det senaste året flera gången reagerat mot främst Trafikverkets inriktningsbeslut att banorna inte kommer att ha direktanslutning till den planerade centralstationen i Linköping. Trafikverkets lösning är istället att Stångådals- och Tjustbanan ska ha sin slutstation flera kilometer ifrån centralstationen.

- Det är ett dråpslag för oss och underlättar inte resandet till och från Kalmar län, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

- Vi kommer fortsätta påverkansarbetet mot Landsbygds- och infrastrukturdepartementet för att vi även framledes ska kunna angöra vid stationsläget i Linköping med våra regionala banor.

Även om Trafikverkets besked idag är ett bakslag för Region Kalmar län, kommer påverkansarbetet med att lyfta fram länets behov till departementet att fortsätta.

- Banorna är viktiga för länet, som en del i arbetet med regionförstoring och ökad tillgänglighet för länets kommuner, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C).

- Förutom sämre tillgänglighet för de resenärer som ska till och från Kalmar län innebär detta ökade kostnader för trafiken som drabbar oss som trafikhuvudman. Sämre tillgänglighet är också till stor nackdel för oss som är en stark besöksnäringsregion, säger Malin Sjölander (M), regionstyrelsens vice ordförande.

Mer information

Angelica Katsanidou (S), ordförande regionstyrelsen, telefon: 010-358 31 02.

Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande, telefon: 010-358 31 00.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen, telefon: 070-482 82 20.

Uppdaterad 11 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet