Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Dekorativ bild.
Pressmeddelande 2023-09-13

Regionen anmäler läkare till IVO

Region Kalmar län anmäler en läkare inom psykiatrin till Inspektionen för vård och omsorg då hen kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten.

I april fick regionen kännedom om att IVO startat en utredning mot läkaren efter en apoteksanmälan om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Regionen beslöt då att genomföra en egen granskning av läkarens läkemedelshantering och journalföring.

Av denna framgår att det förekommit höga doser av narkotikaklassade läkemedel, kontakt med patienter utanför ordinarie arbetstid och glest mellan dokumenterade läkarbesök trots omfattande läkemedelsförskrivning. Extra recept har också skrivits ut trots att patienter informerats om att detta inte kommer att ske.

Läkaren utreddes för tio år sedan för samma problematik. De åtgärder som då vidtogs från arbetsgivarens sida hade gott resultat.

Läkaren har i dagsläget inga patientkontakter i sin tjänst. Samtidigt pågår en kartläggning av vad som behöver göras för att återupprätta patientsäkerheten inom aktuell verksamhet.

Uppdaterad 13 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet