Pressmeddelande 2021-04-22

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på torsdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

I utskick av en faktura för serviceresor till en resenär medföljde underlag tillhörande andra resenärer med bland annat namn och personnummer. Region Kalmar län kontaktades av mottagaren när detta uppdagades.  

Region Kalmar län har startat en intern utredning för att söka klarhet i händelsen och för den fortsatta hanteringen. Regionen kommer också att ta kontakt med de personer som är berörda och meddela dem det inträffade.

I enlighet med gällande lagstiftning ska en personuppgiftsincident anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten – tidigare Datainspektionen - inom 72 timmar efter att den upptäckts.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelserna.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet