Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Krösatåg vid Västerviks station.
Nyhet 2023-02-15

Regionen vill träffa infrastrukturministern

Majoriteten och oppositionen i Region Kalmar län vill ha ett möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson om Stångådals- och Tjustbanan.

Bakgrunden är att Trafikverket planerar för en ny station i Linköping som inte Stångdals- och Tjustbanan kommer att ha direktanslutning till. Istället ska resande till Stockholm få ta buss från det nya hållplatsläget till den nya stationen.

”Detta är helt oacceptabelt i en kontext där infrastrukturen i Sverige ska bidra till hela landets utveckling.” Och vidare: ”Regionen upplever en bristande hänsyn och en avsaknad av konsekvensanalyser i förslaget för anslutningar av regionala banor till nya Ostlänken.”

Brevet är undertecknat av regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C) och regionstyrelsens vice ordförande Malin Sjölander (M).

Samtidigt har regiondirektör Ingeborg Eriksson och regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson i ett brev till Trafikverkets generaldirektör begärt ett dialogmöte före den 1 mars för att säkerställa att alla aspekter och planeringsförutsättningar lyfts samlat.

Uppdaterad 15 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet