Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-01-19

Lex Maria-anmälan efter blodförgiftning

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient drabbats av blodförgiftning efter en operation.

Fallet gäller en kvinna i 80-årsåldern som i samband med en protesoperation i november förra året fick en större hudskada då ett täckande material togs bort efter ingreppet. Orsaken till skadan var att kvinnans hud var väldigt skör.

En månad senare kom patienten tillbaka till sjukhuset och hade då drabbats av blodförgiftning utlöst av såret och med flera sviktande kroppsorgan som följd. Patienten får fortfarande intensivvård vid sjukhuset.

I anmälan konstateras att draperingsmaterial måste användas för att minska risken för infektioner men att om möjligt ska mer hudvänliga produkter användas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 19 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet