Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Medarbetare som arbetar med jämställdhet.
Nyhet 2023-03-08

Samarbete ska minska antalet våldsutsatta kvinnor

I Region Kalmar läns arbete för ett jämställt arbetsliv och ett jämställt län pågår olika insatser.

Bland annat att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, i enlighet med nationella jämställdhetsmålen och mål 5 i Agenda 2030.  

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan psykiskt och fysiskt. För att genomföra konkreta och likvärdiga insatser i länet har en överenskommelse om samverkan gjorts mellan Region Kalmar län och länets kvinnojourer tidigare i år. Samarbetet med kvinnojourerna kommer innebära en mer stabil grund för ett långsiktigt arbete under 2023-2025.

–Vi är många aktörer som bidrar i det viktiga arbetet mot våld i nära relationer. Kvinnojourerna kompletterar den verksamhet som vi själva bedriver och vår förhoppning är att det våldsförebyggande arbetet ska nå alla delar av länet med fokus på unga, säger Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare och samordnare våld i nära relation på Region Kalmar län.

I Kalmar län finns i dagsläget tre kvinnojourer: Kalmar kvinnojour, Kvinnojouren Vändela i Västervik och Hultsfred Vimmerby Kvinnojour.

Bildtext: Johanna Schelin hålbarhetschef, Carolina Lenesdotter folkhälsoutvecklare, Maria Lindqvist samordnare våld i nära relation och Vala Helgadottir Lindén HR-strateg Regionstab adresserar jämställdhet vilket stärker hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Uppdaterad 19 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet