Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på vårdanställda.
Pressmeddelande 2023-09-25

Ett 15-tal nyanställda inför hyrstoppet

Redan har ett 15-tal tidigare hyrbolagssköterskor anställts av regionen inför utfasningen av bemanningspersonal som börjar 1 oktober.

Tillsammans med ett antal andra regioner har Region Kalmar län satt den 1 oktober som startdatum ett intensifierat arbete för att minska beroendet av hyrpersonal. Under 2024 är målet att kostnaderna för hyrbemanning inte ska överstiga två procent av de egna personalkostnaderna. 

Vid månadsskiftet kommer därför omkring 30 hyrsjuksköterskor att få lämna sjukhusen i länet. Det motsvarar 30 procent av samtliga hyrsjuksköterskor. Därefter kommer utfasningen att ske stegvis.

- Sedan beslut togs att vi skulle göra oss oberoende av hyrpersonal har 15 sjuksköterskor som tidigare varit anställda i bemanningsbolag fått anställning inom regionen. Vi har goda förhoppningar utifrån de olika aktiviteter som nu pågår, exempelvis en intensivare rekrytering med uppsökande verksamhet, säger HR-direktör Helen Persson.

Det ekonomiska målet är att minska kostnaden för bemanningspersonal med 100 miljoner, nettobesparingen skulle då hamna kring 50 miljoner kronor.

Under måndagen presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en sammanställning av regionernas kostnader för hyrbolagen under första halvåret 2023. I 19 av 21 regioner ökade kostnaderna. I Region Kalmar län ökade den med 12 procent, bland de lägsta ökningarna i landet. I Region Kalmar län stod hyrkostnaderna för 6,2 procent av de egna personalkostnaderna. Totalt kostade hyrpersonalen Region Kalmar län 137 miljoner kronor under första halvåret.

- Positivt i vårt arbete för oberoende av hyrbolag är att vi är en av tre regioner i landet som sänkt kostnaderna för hyrläkare på hälsocentralerna under den här perioden, säger Helen Persson.

Uppdaterad 25 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet