Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Carina Petersson framför ungdom med mobiltelefon
Nyhet 2023-05-04

Forskning om vikten av att ställa frågor

Carina Petersson, barnmorska/projektledare och doktorand vid Linnéuniversitetet har forskat om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld.

– Jag har studerat ungdomars sexuella beteende, deras utsatthet för våld och självskattade hälsa och sambanden däremellan. Och också om ungdomar valt att berätta om sin våldsutsatthet och hur de beskriver sina erfarenheter av att ha varit utsatta för våld. Min forskning visar att många ungdomar väljer att ha oskyddat sex med en ny sexpartner trots att de i och med det kan riskera sin sexuella hälsa. Nästan hälften av ungdomarna har utsatts för våld under livet, vilket också riskerar att påverka deras hälsa negativt på flera sätt. Utöver det skattar de våldsutsatta ungdomarna sin hälsa sämre än övriga och få väljer att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal om sin våldsutsatthet.

Resultaten kan och behöver användas för att öka kunskapen om vilka hälsorisker ungdomar utsätter sig för eller blir utsatta för. Ungdomars sexuella hälsa är en föränderlig process som påverkas av en mängd faktorer och samspelet mellan individer i olika sammanhang.

– Sammantaget betonar resultaten vikten av att ständigt och vid alla möten med ungdomar ställa frågor om deras sexuella beteende, om någon utsatt dem för våld och hur de mår. Frågorna behöver ställas på ett respektfullt och icke-dömande sätt för att ungdomar ska vilja berätta. Om någon ungdom som inte är välmående, har ett sexuellt riskbeteende eller varit utsatt för våld identifieras vid ett möte kan ungdomen erbjudas råd och stöd utifrån sitt aktuella behov och önskemål. Deras rätt till hälsa och deras egenmakt att själva eller tillsammans med någon kunna njuta av sin sexualitet, utan våld och utan att riskera sin hälsa kan aldrig nog betonas.

– Kunskapen är även betydelsefull att ta med för att utveckla sätt att ”blanda sig i” som kan bidra till att förbättra ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och samtidigt stärka deras rättigheter inom området.

Kontakt

Carina Petersson 0480-837 46

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 4 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet