Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på vitt snus och en flicka i högstadieåldern
Pressmeddelande 2023-10-11

Vitt snus och e-cigaretter har ökat 100 procent bland unga

Vitt snus och e-cigaretter ökar drastiskt bland högstadieelever i Kalmar län. På bara två år har användningen ökat med 100 procent.

Årets Tobaksfri duo-enkät i länet visar att nikotin- och tobaksfriheten står relativt stilla på högstadiet, men att det däremot skett stora förändringar vad gäller vilka produkter barnen använder.

För första gången någonsin har vitt snus och e-cigaretter gått om vanliga cigaretter och brunt snus i vad gäller högst andel användare. Bland Kalmar läns högstadieelever har användningen av vitt snus ökat med 100 procent på två år. Motsvarande siffra för e-cigaretter är 94 procent. Vitt snus och e-cigaretter har kunnat undgå tobakslagen och marknadsföras på sociala medier av influencers, med snygga förpackningar och godissmaker.

- Siffrorna i år slår alla rekord. Jag tror inte alla förstår allvaret. Hur våra barn idag lockas och luras in i ett starkt nikotinberoende, i och med att dessa produkter verkar harmlösa samt ofta innehåller mycket högre doser nikotin än brunt snus och cigaretter, säger Ann Ström Frykman, klinikchef folktandvårdens folkhälsoklinik.

Nikotin- och tobaksfriheten för tjejer och killar är enligt enkäten på samma nivå. Däremot är nikotin- och tobaksfriheten lägre bland de som svarat "Annat" på frågan vilken könstillhörighet de känner sig tillhöra. Som tidigare år minskar nikotin- och tobaksfriheten för varje årskurs.

- Det har skapats en helt ny generation nikotinister, vilket är tragiskt, eftersom dessa produkter är allt annat än harmlösa. Framför allt kan nikotinet skada hjärnan och risken för exempelvis psykisk ohälsa samt inlärnings- och koncentrations-svårigheter ökar. Dessutom blir hjärnan mer mottaglig för andra typer av droger. Vi vuxna behöver läsa på, för om vi inte har den rätta kunskapen är det så klart lätt för våra barn att luras in i ett beroende, utan att vi reagerar, säger Ann Ström Frykman.

Fakta/Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en framgångsrik och vetenskapligt testad kontraktsmetod som Region Kalmar län jobbar med för att förebygga nikotin- och tobaksbruk bland Kalmar läns högstadieelever.

Det går till så att en vuxen och en högstadieelev skriver ett kontrakt ihop och bildar en tobaksfri duo. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – ett äldre syskon, en faster, en granne eller en morfar eller en lärare på skolan. Efter att ha tecknat ett kontrakt kan eleven varje vår skicka in en försäkran att hen har varit nikotin- och tobaksfri och delta i en vårtävling med fina priser.

Genom Tobaksfri duo-enkäten kan länets högstadieelevers nikotin- och tobaksbruk följas över tid. Alla elever på samtliga högstadieskolor i länet, kommunala som privata, ges varje år möjlighet till att besvara enkäten.

Resultatet i Tobaksfri duo-enkäten följer den nationella statistiken vilket kan ses i CAN:s senaste skolundersökning från 2022.

Uppdaterad 11 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet