Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Svart bakgrund med texten 60 - tillsammans är vi världens chans
Nyhet 2023-03-24

Earth Hour – tillsammans är vi världens chans

Region Kalmar län arbetar för att minska utsläppen av koldioxid i såväl länet som i egen verksamhet.

I samband med Earth Hour är det viktigt att berätta om de insatser som görs i klimatfrågan. Att släcka ljuset en timme gör kanske inte så stor inverkan på miljön, men det manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom Region Kalmar län. Region Kalmar län är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela länet och ska verka för minskade utsläpp av klimatgaser, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling.

FN:s klimatpanel IPCC presenterade i måndags den klimatrapport som de kallar för den viktigaste någonsin. Rapporten visar att det är mänsklig aktivitet som orsakat en global uppvärmning, globala utsläpp fortsätter öka och konsekvenser uppstår snabbare än förväntat. Den visar även att de länder som drabbas hårdast är de som är minst ansvariga för klimatkrisen. De beslut och åtgärder som vi fattar under detta årtionde kommer att få konsekvenser för flera generationer under århundraden och längre.

– Under året har regionfullmäktige tagit beslut om en höjd ambition i klimatfrågan. Vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 80 procent till 2030 och nå nollutsläpp till 2040. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 63 procent sedan 2012, så en del är gjort, men vi kan och måste göra mer, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef. 

Många aktiviteter är genomförda i egen verksamhet. Region Kalmar län har minskat sina koldioxidutsläpp med ca 63 procent sedan 2012. Vi använder sedan flera år tillbaka förnyelsebar el och värme i egenägda fastigheter. Busstrafiken och särskilda persontransporter är numera helt fossilfria och våra verksamhets- och poolbilar blev helt fossilbränslefria vid årsskiftet 2022. Vi har installerat 54 laddplatser för elbilar i vår verksamhet, och fler är på gång under närmaste åren. Vi köper grönt flygbränsle för att reducera koldioxidutsläpp för våra flygresor.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning såväl globalt som regionalt. Klimatet är avgörande för vår hälsa och välbefinnande, för vatten- och livsmedelsförsörjning men även för vår regionala utveckling i länet som vi är så beroende av, exempelvis rekreation och turism, säger Johanna Schelin.

Om Earth Hour

Earth Hour, som drivs av Världsnaturfonden WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 25 mars mellan klockan 20.30–21.30.

Tillsammans är vi världens chans – är uppmaningen från WWF under årets kampanj.

Uppdaterad 2 november 2023 Lämna synpunkter på innehållet