Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Jimmy Loord (KD) under regionfullmäktige.
Nyhet 2024-03-06

Regionfullmäktiges sammanträde

Regionfullmäktige sammanträdde på torsdagen på Munken i Mönsterås.

Regionfullmäktige tog enhälligt beslut att det från och med nu ska kosta 250 kronor att vaccinera sig mot covid-19, förutom för personer äldre än 80 år och vissa riskgrupper. Beslut togs också att Region Kalmar län ska utöka borgenssumman till Kalmar Öland Airport med knappt 32,3 miljoner kronor till totalt 48,6 miljoner. Detta för att bolaget ska kunna göra upplåning för gjorda och kommande års investeringar.

Regionfullmäktige klubbade även igenom riktlinje för god ekonomisk hushållning.

Under dagen behandlades också olika medborgarförslag:

  • Screeningundersökningar inom hälso- och sjukvården som rekommenderas av Socialstyrelsen är idag avgiftsfria. Det har dock inte gällt screening av aorta för 65-åriga män. Men efter ett medborgarförslag slopas nu avgiften. Det klubbade regionfullmäktige på torsdagen. Nu ska beslutet arbetas in i nästa års regionplan för införande 2025. Under nästa år väntas det innebära en minskning av intäkter för regionen med 150 000 kronor.
  • Däremot avslog regionfullmäktige medborgarförslaget om tre månaders gratis kollektivtrafikkort för nyinflyttade. Ett medborgarförslag handlade om att införa avgift för ambulansbesök som inte leder till transport till vårdinrättning. Sedan 1 januari finns en sådan avgift och är därmed är redan infört.

Eftermiddagen vigdes åt interpellationsdebatt. Elva interpellationer och två frågor debatterades under sammanträdet.

Läs mer

Uppdaterad 8 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet