Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Region Kalmar läns representanter tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
Nyhet 2023-08-21

Ministermöte om Stångådals- och Tjustbanan

Under måndagen träffade Region Kalmar län infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att diskutera Stångådals- och Tjustbanan.

- Det var viktigt att vi lyckades få till detta möte för att framföra våra synpunkter och kunna föra en direkt dialog. Nu hoppas vi på resultat där våra banor även i framtiden når Linköping och stambanan säger Angelica Katsanidou, Regionstyrelsens ordförande (S).

- Vi fick naturligtvis inga besked under mötet, men det är viktigt att vi har fått prata igenom detta och att han ser att Kalmar län står enade i denna fråga, både för beslut kring Ostlänken och för framtida infrastrukturfrågor, säger Malin Sjölander, oppositionsråd (M).

Bakgrunden är Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget angående Ostlänken. Förslaget innebär att Stångådals- och Tjustbanan inte kommer att få direktanslutning till den nya centralstationen som ska byggas i Linköping. Resenärer från Kalmar län och södra Östergötland som är på väg till Stockholm kommer därmed att tvingas kliva av flera kilometer från centralstationen och ta en buss för att komma fram dit.

Under måndagens möte betonade Region Kalmar län hur viktiga Stångådals- och Tjustbanan är, både för Kalmar län och för Sverige, samt hur viktigt det är att banorna ansluts till den nya centralstationen.

- Vår starka tillverkningsindustri, gröna näringar och besöksnäring är inte bara viktiga för våra invånare, utan även för hela landet. Och de regionala banorna är avgörande för att näringslivet ska kunna fortsätta att bidra och vårt län utvecklas, säger Karin Helmersson, vice ordförande Regionstyrelsen (C).

Vidare framfördes kritik gällande Trafikverkets förslag, dels att det inte uppfyller regeringens uppdrag gällande att optimera regionala nyttor, dels att det inte är i linje med den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.

- Det skulle påverka Kalmar län och hela sydöstra Sverige negativt, med sämre tillgänglighet, ökade kostnader och ökade klyftor mellan stad och landsbygd, säger Jimmy Loord, oppositionsråd (Kd).

Samtliga partiers gruppledare i regionen har varit med och krävt detta möte med infrastruktur- och bostadsministern och står bakom budskapen som framfördes under mötet.

Uppdaterad 21 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet