Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En tysk flagga på en båt i Kalmar gästhamn
Pressmeddelande 2023-04-05

Turismen redan tillbaka på samma nivåer som innan pandemin

Den internationella turismen har återhämtat sig snabbt i länet. Det var fler utländska gästnätter i Kalmar län under 2022 än under åren innan pandemin.

Enligt SCB:s gästnattsstatistik för 2022 hade Kalmar län totalt 3 195 973 gästnätter. Av dessa gästnätter var 549 327 från utländska besökare.

– Det är glädjande att se att efter två år av pandemi har utländska besökare nu hittat tillbaka till oss. Det är viktigt för den regionala utvecklingen av hela Kalmar län, säger regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson.

Enligt målen i handlingsplanen för länets besöksnäring 2022-2024 skulle länet ha återgått till 2019 års nivå, 547 509 utländska gästnätter, senast under 2024. Nu står det klart att antalet utländska gästnätter till och med har passerat den nivån – och detta redan under 2022.

Det stora besöksantalet beror på många faktorer, bland annat ett effektivt arbete av näringsliv och destinationer för att skapa attraktiva erbjudanden, locka hit besökare och ta hand om dem när de är på plats. Region Kalmar län bidrar genom att i allmänhet samordna länets besöksnäringsarbete och i synnerhet ansvara för gemensam internationell marknadsföring mot primärt Tyskland, Danmark och Nederländerna.

– Under pandemin bytte vi fokus på marknadsföringen, från att uppmana till resande till att hålla drömmen om Småland och Öland vid liv. Vi ville att vår del av världen skulle vara det första man tänkte på när man fick och ville ut och resa igen. Och 2022 års siffror pekar ju på att vi var det, säger Helena Nilsson.

Av totala antalet gästnätter stod internationella besökare för 17 procent. De kom främst från Tyskland, men en stor andel kom även från Norge, Danmark, Nederländerna och Schweiz.

Om SCB:s statistik

Den totala summan gästnätter är uppdelad i gästnätter på camping, hotell och vandrarhem samt gästnätter i stugor och lägenheter:

Gästnätter på camping, hotell och vandrarhem

Gästnätter i stugor och lägenheter

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet