Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Man på en bänk tittar i sin mobiltelefon.
Pressmeddelande 2024-03-21

Regionen kraftsamlar mot hepatit C

Först ut i Sverige. Nu kraftsamlar Region Kalmar län mot hepatit C. Målet är en minskning av nya fall med 80 procent.

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus och främst överförs genom smittat blod. Runt 58 miljoner av världens befolkning är idag kroniskt infekterade. I Kalmar län upptäcks runt 25 fall om året. Samtidigt finns hjälp att få. I de flesta fall blir du frisk med hjälp av en åtta till tolv veckor lång tablettbehandling med inga eller få biverkningar. Tablettbehandlingen är relativt ny och är central i arbetet mot hepatit C. Mer än 95 procent av de som behandlas botas.

– Dessa enkla och effektiva tablettbehandlingar är en av de största medicinska framgångarna inom infektionsmedicinen under min läkargärning. Det ger oss också chans att behandla individer under pågående missbruk vilket ger oss en möjlighet att påverka och minska smittspridningen i denna utsatta grupp, säger Mats Haglund, överläkare på infektionskliniken i Kalmar.

Nu är Region Kalmar län först ut i Sverige att besluta kring en övergripande regional plan där målet är att eliminera hepatit C. Med eliminering avses en minskning av nya fall med 80 procent och dödligheten med 65 procent till år 2030 i jämfört med 2015. Det är ett mål som världshälsoorganisationen WHO har satt upp.

I den regionala satsningen ska nu samarbetet med Kalmar stadsmission och länets behandlingshem och stödboenden för vuxna intensifieras. Dessutom kommer utbildning och information internt att trappas upp.

– Det är viktigt att vi når ut med information till alla om att det är enkelt att provta sig för hepatit C och att såväl provtagning som behandling är kostnadsfri, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Kalmar län.

Bakom beslutet att kraftsamla mot hepatit C står psykiatriförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Kalmar län.

Mer information

Mats Haglund, överläkare infektionskliniken; 010-358 15 50, mats.haglund@regionkalmar.se

Uppdaterad 21 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet