Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Pressmeddelande 2024-03-01

Lex Maria-anmälan efter att biverkan inte uppmärksammats

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att allvarlig biverkan inte uppmärksammats.

Mannen, i 70-årsåldern, drabbades av allvarlig biverkan av den cancerbehandling han fick vid Länssjukhuset i Kalmar. Trots att patienten hade avvikande värden noterades inte det. Hade detta uppmärksammats kunde diagnos av biverkan skett tidigare vilket möjligen hade kunnat förhindra patientens allvarliga symtombild som kom att kräva intensivvård.

Åtgärder är vidtagna för att minska risken för upprepning av händelsen.

Uppdaterad 1 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet