Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Diskussioner vid dator

Forskning

Region Kalmar läns forskning är viktig för att nå vår vision; tillsammans för ett friskare och tryggare och rikare liv. Den har ett stort värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov och utmaningar hos regionens invånare.

Oavsett var vi bor i landet har vi rätt till en evidensbaserad hälso- och sjukvård. Genom att bedriva framstående forskning kan vi vara med i kunskapsutvecklingen och erbjuda invånarna i Kalmar län hög vårdkvalitet baserad på vetenskaplig evidens.

Vår strategi för klinisk forskning visar hur Region Kalmar län kan förflytta sig framåt i utvecklingen av en akademiska miljö. Att bygga en infrastruktur där fler ges möjlighet till forskarstudier och ges tid till att utveckla sitt forskningsområde efter disputation är viktigt för att regionen ska få god tillväxt inom forskning, skapa meriteringsmöjligheter och bli mer självförsörjande av handledarkompetens till studenter.